Čínský herbář
Čeština

Cordycepin pomáhá při rakovinách v ústní dutině

Jedná se o parazita, jehož spory se uchycují na těla larev či housenek a postupně se dostávají do nitra napadeného tvora a živí se jeho tělem. Cordyceps se ve volné přírodě vyskytuje ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu a je znám tisíce let. Hojně s ním pracuje i tradiční čínská medicína, a nejen ona. Současné vědecké studie se také věnují složení a účinkům Cordycepsu. Existují texty, které potvrzují, že Cordyceps posiluje imunitní systém, je silným adaptogenem, snižuje oxidační stres, také hladinu tuků a cukrů, zabíjí některé patogeny a také rakovinné buňky.

 

Jennifer Yust

 

V této studii využili autoři složku Cordycepsu Cordycepin (3'-deoxyadenosin) k léčbě lidské skvamózní rakoviny ústní dutiny u myší, těm byl tento nádor implantován. Myším byl podáván cordycepin ve dvou malých dávkách, buď 25 mg, nebo 50 mg, ale po delší dobu. Při léčbě došlo k zmenšení velikosti nádoru a prodloužila se doba přežití léčených myší z cca 30 na 56 dní oproti nemocným myším, které cordycepin vůbec nedostávaly. V průběhu léčby se u myší nezměnila váha, nedošlo k změnám na játrech, ledvinách atd. Nebyly tedy zaznamenány žádné nežádoucí účinky.

Další pokusy proběhly i na buněčných kulturách z rakovinných buněk. Testy prokázaly, že cordycepin omezuje životaschopnost buněk a navozuje u nich apoptózu. Rakovinné buňky tedy v přítomnosti cordycepinu umírají. Navíc cordycepin omezuje i migraci rakovinných buněk, snižuje metastazování rakoviny. Utlumuje totiž expresi povrchových molekul, které by jim umožnily uchycení na podklad, tedy na sliznice a vycestování z místa vzniku rakoviny.

Studie v obou krocích prokázala, že cordycepin působí proti skvamózní rakovině ústní dutiny, zmenšuje tumor a prodlužuje život nemocných myší, zabíjí rakovinné buňky a snižuje metastazování.

Su NW, Wu SH, Chi CW, Liu CJ, Tsai TH, Chen YJ. Metronomic Cordycepin Therapy Prolongs Survival of Oral Cancer-Bearing Mice and Inhibits Epithelial-Mesenchymal Transition. Molecules. 2017 Apr 13;22(4).