Čínský herbář
Čeština

Beta glukany z Reishi proti zánětu při obezitě

Je typická  vzhledem klobouku, který působí, jako by byl natřený lakem. Reishi můžeme najít na poraněných stromech, pařezech aj. Velmi známá je Reishi v Číně, a to hlavně díky tradiční čínské medicíně, která s houbou pracuje. Krom starých čínských textů jsou nyní doloženy účinky Reishi také mnoha pokusy a studiemi. Je tedy známé, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, zabíjí patogeny i rakovinné buňky, je vhodná k posílení fyzické i psychické kondice aj.  Její protizánětlivé účinky sledovali autoři této studie v případě obézních myší.
 
shutterstock_112660454
 

Obezita je nejen estetickým problémem, hlavně je problémem zdravotním. Můžeme zmínit zvýšenou zátěž na klouby, které rychleji degenerují, riziko kardiovaskulárních nemocí, diabetu typu II. Méně se však ví, že obezita je spojena i se záněty, které poškozují tkáně a urychlují degeneraci.

Při vytvořeném pokusu na myším se ukázalo, že nadměrný přísun cholesterolu vede k nárůstu tukových buněk, které se tak dostávají dále od cévního zásobení, dochází k hypoxii, nedostatku kyslíku v tukové tkáni. Mnohé buňky tedy odumřou, což vyvolá zánětlivou odpověď imunitního systému.  Dochází ke zvýšenému přepisu genů souvisejících se zánětem.

U takto připravených myší byly podávány beta 1,3/1,6 glukany získané z Reishi. Je známé, že se vážou na mnohé receptory, které jsou vyjádřeny na membránách imunitních buněk a tím ovlivňují jejich činnost, tedy i přepis genů, v tomto případě i těch, které jsou zodpovědné za regulaci zánětu.

Podávání glukanů myším vedlo k ovlivnění funkce imunitního systému, zvýšila se produkce imunoglobulinů, a to i slizničního IgA. Hlavně došlo ke zmírnění zánětlivé reakce.

Studie tedy doložila, že zánět, který se vlivem vysokocholesterolové diety může rozvinout v srdci, játrech, ledvinách, střevní tkání atd. je účinně tlumen podáním beta glukanů z Reishi. U obézních myší, které beta glukany nedostávaly, byl zánět mnohem výraznější a ničivější. 

Wu YS, Ho SY, Nan FH, Chen SN. Ganoderma lucidum beta 1,3/1,6 glucan as an immunomodulator in inflammation induced by a high-cholesterol diet. BMC Complement Altern Med. 2016 Dec 3;16(1):500.