Čínský herbář
Čeština

Coprinus proti rakovině prsu

Nejčastěji na zahradách, polích, okrajích lesů atd. Mladá plodnice je bílá, a právě tato je jedlá. Stará plodnice je tmavá a již není chutná. Upozorňuje se, že Corpinus se nemá kombinovat s alkoholem, neboť může po požití vyvolat zvracení stejně jako antabus. Houba je nejen jedlá, ale také má léčebné účinky. Mnohé vědecké studie potvrzují, že je možné Corpinus použít k posílení imunitního systému, v boji proti rakovině, jako silný antioxidant i jako antimikrobiální přípravek. Působí např. proti HIV.

 

coprinus_rakovina prsu

 

V této studii se autoři věnovali účinkům Corpinu proto rakovinným buňkám. V tomto případě se jednalo o rakovinu prsu. Ta je nejčastějším typem rakoviny u žen. Díky pokrokům v diagnostice a preventivním programům se nádory naleznou velmi časně a ženy se tak snáze léčí, nádor je v počátcích. Ale někdy se objeví později či se jedná o nádor agresivní, může na něj žena i zemřít. Léčba je založená na chirurgickém odstranění nádoru s přilehlou tkání, někdy je nutné odebrat celý prs. Může následovat chemo-, radio- či hormonální terapie.

Autoři testovali vliv Corpinu na buňky rakoviny prsu in vitro, tj. na buněčných kulturách. K rakovinným buňkám přidali připravený coprinový extrakt. Ukázalo se, že v přítomnosti extraktu výrazně klesá životaschopnost buněk, k tomu, aby došlo k potlačení dělení 50 % buněk v buněčné kultuře stačí 76 microg/mL, v případě použití etylacetátového extraktu to bylo dokonce jen 32 mikrog/ml. Účinnost je tedy vysoká. Extrakt aktivuje nitrobuněčné signální dráhy, které vedou k inhibování faktorů, které podporují přežití buňky a její aktivitu. Buňka tak snáze podléhá apoptóze, tj. buněčné smrti. Jedná se o transkripční faktor NF-kappaB.

Výsledky prokazují, že extrakt z Corpinu je velmi účinný proti buňkám rakoviny prsu. Je tedy možné, že se dočkáme toho, že bude využit i v klinické praxi pro léčbu pacientek.

 

Asatiani MD, Wasser SP, Nevo E, Ruimi N, Mahajna J, Reznick AZ.

 The Shaggy Inc Cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (O.F.Mull.: Fr.) Pers. (Agaricomycetideae) substances interfere with H2O2 induction of the NF-kappaBpathway through inhibition of Ikappaalpha phosphorylation in MCF7 breast cancercells. Int J Med Mushrooms. 2011;13(1):19-25.