Čínský herbář
Čeština

Agaricus je antigenotoxický

V současnosti je pěstován po celém světě a jsou zkoumány jeho účinky. Již se ví, že Agaricus umí modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat hladinu cukrů i tuků v krvi, můžeme se využít k zabíjení rakovinných buněk i infekčních patogenů. Má také antioxidační účinky.

Volné kyslíkové radikály jsou genotoxické, tj. mohou narušit genetickou informaci, která je v buněčné DNA. Volné radikály reagují a tuky buněčných membrán a poškozují je, což vede ke smrti buňky, ale reagují také s bílkovinami, tedy i buněčnou DNA. Buňka nemusí zemřít, někdy dokáže svou poškozenou DNA opravit a pokračovat v „normálním“ životě. Pokud je poškození velké či neopravitelné, je spuštěná buněčná smrt a taková buňka umírá. Některé buňky s poškozenou DNA však mohou přežít, dále se dělit, jsou rizikové a mohou se nádorově zvrhnout, popř. pokud jsou poškozeny buňky pohlavní, může dojít k přenosu na další generace.

agaricus_dna

 

Autoři sledovali, zda Agaricus může pomoci ochránit genetickou informaci v DNA krevních buněk v přítomnosti peroxidu vodíku. Z krve izolovali bílé krvinky, které kultivovali právě v přítomnosti peroxidu vodíku. Využili buňky, které nejprve kultivovali s Agaricem a poté vystavili peroxidu i buňky, které nejprve vystavili peroxidu a poté Agaricu. Nejúčinnější se ukázalo použití 250 μg/ml Agaricu přidaného k bílým krvinkám až po peroxidu vodíku. Peroxid vodíku způsobil poškození DNA, ale již 15 minut po přidání Agaricu došlo k poklesu tohoto poškození. V buněčné kultuře bylo méně buněk, u nichž došlo k poškození. Agaricus totiž velmi účinně vychytával volné radikály, umí je též redukovat. Navíc se prokázalo, že přítomnost Agaricu stimuluje opravu DNA.

Je tedy možné říci, že díky svým antioxidačníM vlastnostem je Agaricus také antigenotoxický, tj. ochraňuje genetický materiál buňky, její DNA, před poškozením.

https://www.hindawi.com/journals/omcl/2017/8759764/