Čínský herbář
Čeština

Agaricus může chránit před rozvojem zánětu, sepse a oxidačním stresem

Zánět je primárně ochranný a regenerační mechanismus, kterým disponuje tělo. Je zprostředkován imunitním systémem v reakci na poranění či kontakt s infekčním patogenem. Někdy však dochází k masivní aktivaci imunitního systému na přítomnost patogena, nejčastěji bakterie, což vede k zánětu, který postihuje celý organismus a může dojít k poškození orgánů i ohrožení na životě.

Zánět jakéhokoli charakteru a tíže je provázen vznikem volných radikálů, čím těžší zánět, tím zpravidla i více volných radikálů, které poškozují buňky (membrány, DNA) a dále posiluje zánět. S přemrštěnou reakcí, která vede k poškození organismu se setkáváme také u COVID-19.

dried-agaricus-blazei-bowl

Vědce samozřejmě zajímá, zda je možné nemocné před nežádoucí intenzivní reakcí imunitního systému poškozeného chránit, nejlépe pak prostředky, které nemají nežádoucí účinky a jsou zcela bezpečné.

Hledali také mezi houbami a vybrali si vitální houbu Agaricus ( Agaricus brasiliensis, žampión mandlový, sun mushroom) a testovali, zda má požadované účinky. Agaricus je jedlá houba, která má domovinu v Jižní Americe, v jedné brazilské vesnici/městečku Piedade. Tam Agaricus pro celý svět objevil v roce 1960 japonský vědec Takatoshi Furumoto. Agaricus sloužil domorodým obyvatelům nejen jako potravina, ale hlavně jako léčivo.

Poté, co Furumoto, poslal Agaricus do laboratoře, začala se houba zkoumat. Od té doby proběhlo mnoho studií a tak vím, že Agaricus snižuje zánět, posiluje protiinfekční a protinádorovou imunitu, ničí nádorové buňky i mnohé patogeny, snižuje oxidační stres, hodnoty cholesterolu a mnoho dalšího.

Pokusy s Agaricem provedly vědci na myším modelu sepse. Před způsobením septického stavu (podvaz střeva a uvolnění bakterií) se části myší podával vodný extrakt z Agaricu, části antibiotikum ceftriaxon a části jen solný roztok.

Ve skupině myší, které dostávaly solný roztok, nepřežila žádná myš 12 dní. Ve skupině s antibiotikem přežilo 40 % myší. Co je však důležité, ve skupině, která dostávala Agaricus, přežily všechny myši.

Autoři také sledovali hodnoty imunitních buněk bílkovin v krvi, které mohou pomoci určit sílu zánětlivé odpovědi.

U myší se solným roztokem se výrazně zvýšily počty imunitních buněk, masivně se zvýšila koncentrace prozánětlivých cytokinů (IL-1beta, TNFalfa…) a také se zvýšil oxidační stres. U myší s Agaricem byla situace zcela jiná, což se projevilo i tím, že přežili. Imunitní systém zareagoval mnohem mírněji a účinněji. Počty imunitních buněk i hodnoty cytokinů a oxidačního stresu se zvýšily jen mírně. Přitom však nedošlo k přemnožení bakterií, nedošlo k bakteriémii, tj. k otravě krve. Imunitní systém byl tedy usměrněn tak, aby neohrozil organismus, ale zvládnul infekci.

Autoři tak ve studii ukázali, že Agaricus má schopnost modulovat aktivitu imunitního systému tak, aby ani při stimulaci baktériemi nedošlo k sepsi a poškození organismu, ale uchovala se obranyschopnost.

 

Kely Campos Navegantes-Lima, Valter Vinicius Silva Monteiro, et al. Agaricus brasiliensis Mushroom Protects Against Sepsis by Alleviating Oxidative and Inflammatory Response. Front. Immunol., 01 July 2020 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01238