Čínský herbář
Čeština

Akupunktura a Alzheimerova choroba a lehké narušení mozkových funkcí

Stále roste počet lidí, kteří trpí poruchami mozkových funkcí, různými typy demencemi včetně Alzheimerovy choroby. Ovlivnit tyto nemoci je velmi těžké. V podstatě je jen možné zpomalit zhoršování.

Již dříve provedené studie dokládají, že akupunktura zasahuje do neurálních cest, je možné je stimulovat a tím změnit aktivitu mozku.

alzheimer_647_092115125043

Autoři této studii si položili otázku, zda lze akupunkturou ovlivnit také Alzheimerovu nemoc a lehké narušení mentálních funkcí. Výsledky potvrzovali pomocí zobrazování mozku magnetickou rezonancí. Do studie bylo zařazeno 49 dobrovolníků, 21 trpělo Alzheimerovou nemocí, 14 lehkou poruchou mozkových funkcí a 14 zdravých lidí, kteří sloužili jako kontrola. Pacienti s nemocemi mozku byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina prošla skutečnou akupunkturou a druhá skupina „falešnou“ akupunkturou (pacienti si myslí, že se jedná o skutečnou akupunkturu). Ukázalo se, že u pacientů se skutečnou akupunkturou došlo ke změnám aktivitu mozku, některé okrsky byly aktivovány, jiné naopak deaktivovány. Jednalo se hlavně o místa, kde oblasti spojené s myšlením, pamětí, se zrakem spojené oblasti, akupunktura měla vliv také na centra zajišťující citlivost a pohyb, bazální ganglia i mozeček. U falešné akupunktury sice také došlo k určitým změnám, ale ty neměly stejný charakter jako u pravé akupunktury. Jednalo se spíš o nespecifické změny, tedy ne přímo v daných okrscích mozku. Akupunktura tedy mění aktivitu mozku i v místech myšlení a poznávání, což by mohlo mít na pacienty se zhoršenými mentálnímu funkcemi pozitivní vliv.

 

Shan YWang JJWang ZQ, et al. Neuronal Specificity of Acupuncture in Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment Patients: A Functional MRI Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Jul 17;2018:7619197.