Čínský herbář
Čeština

Akupunktura a bolesti hlavy

Je dobře známé, že akupunktura může snižovat bolesti. V tomto textu se autoři zaměřili na bolesti hlavy. Bolesti hlavy jsou v populaci velmi rozšířené a mohou mít různé příčiny. Často jsou spojené se stresem, špatným držením těla /od páteře/ atd. Lidé bolesti řeší analgetiky, což však může poškodit zdraví, pokud jsou nadužívána.

Woman with a Headache

Zde jsou popsány dva typické případy bolestí hlavy. 31letá žena měla trvalé bolesti hlavy, tento stav trval 8 měsíců. Druhý případ byl 52letá žena, která měla časté bolesti hlavy dlouhé roky. V obou případech klasická terapie přinesla jen dočasnou úlevu, ale akupunktura u nich měla vyšší účinnost. Pacientky udávaly, že bolesti ustoupily i na měsíce, i roky.

Korostyshevskiy V. Acupuncture for Headache: Possible Clinical Improvements-Analysis of Two Typical Case Reports. Med Acupunct. 2018 Aug 1;30(4):204-208.