Čínský herbář
Čeština

Akupunktura a Parkinsonova nemoc

Parkinsonova nemoc je spojená hlavně s poruchami pohybu, které jsou způsobené nedostatkem neuronů produkujících dopamin, u mnohých se však s pokročilostí nemoci objevují také mentální deficity. Autoři v této studii zkusili využít akupunkturu a zobrazení magnetickou rezonancí, aby potvrdili, že akupunktura má vliv na pacienty. Studie se účastnilo 41 pacientů, kteří byli rozděleni do tří skupin. Jedna byla léčena akupunkturou, druhá falešnou akupunkturou a třetí skupina neprošla žádnou procedurou. Všichni pacienti užívali své léky na Parkinsonovu nemoc, tj. levodopu.

Parkinson

Hodnotily se příznaky Parkinsonovy nemoci dle standardizované škály a provedla se také funkční magnetická rezonance. I zde se podařilo prokázat, že akupunktura zmírňuje některé příznaky Parkinsonovy nemoci. Magnetickou rezonancí se zjistilo, že mění aktivitu cest mezi mozkem a mozečkem.  Zvyšuje se aktivita pohybových drah, ale také drah souvisejících s myšlením a učením. Byly též aktivovány zrakové dráhy atd. Tyto výsledky nebyly zaznamenány ve skupině, která byla léčena falešnou akupunkturou anebo nebyla léčena.

Je tedy jasné, že ovlivnění dráhy mozeček-talamus-motorická mozková kůra může pomoci pacientům s Parkinsonovou nemocí ke zlepšení kvality života.

 

Li ZChen JCheng J, et al.  Acupuncture Modulates the Cerebello-Thalamo-Cortical Circuit and Cognitive Brain Regions in Patients of Parkinson's Disease With Tremor. Front Aging Neurosci. 2018 Jul 5;10:206.