Čínský herbář
Čeština

Akupunktura a zmírnění krátkozrakosti u dětí

Akupunkturou je možné i dle studií řešit i jiné zdravotní obtíže. Překvapivě se ukázalo, že může zmírnit krátkozrakost u dětí na základní škole. Stále větší počet lidí trpí poruchami zraku, která se často projeví již v útlém věku.

zdravi-oci-zrak-dite-bryle-v0

V této studii bylo 44 dětí ve věku 6−12 let, které trpěly krátkozrakostí (myopií). Tyto děti podstoupily akupunkturu nebo moxování. Předtím a po terapii byly měřeny dioptrie na obou očích. U 14 očí ze 13 pacientů, kteří podstoupili oba druhy léčby, došlo ke zlepšení. U pacientů, kteří prošli akupunkturou, byl výsledek 7 očí z od 6 pacientů z 22. U moxování samotného se žádné zlepšení nedostavilo. Ačkoli výsledky nejsou zcela statisticky významné, ukazuje se, že akupunktura zvláště v kombinaci s moxováním, může mít pozitivní vliv na dětský zrak.

 

Shang XChen LLitscher G, et al. Acupuncture and Lifestyle Myopia in Primary School Children-Results from a Transcontinental Pilot Study Performed in Comparison to Moxibustion.Medicines (Basel). 2018 Aug 31;5(3). pii: E95.