Čínský herbář
Čeština

Antioxidační účinky Enoki

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá) je jednou z nejžádanějších hub celosvětově. Jedná se o drobnou houbu, která má v přírodě medově hnědý kopulovitý klobouček a jemně ochlupenou nožku. Pokud je pěstována komerčně ve tmě a chladu, je houba bílá, s dlouhou nožkou a uzavřeným kloboučkem. Obsah výživových látek je u obou hub shodný. Enoki je v Asii považována za medicinální houbu, tj. je používána jako lék. Současné studie dokládají, že Enoki posiluje imunitní systém, snižuje hodnoty krevních tuků, působí protinádorově, zabíjí mnohé patogeny atd.

enokki

V této studii autoři testovali antioxidační vlastnosti Enoki. Oxidační stres je dán nadměrnou koncentrací volných radikálů v těle. Je převýšena kapacita přirozených mechanismů, které radikály neutralizují. Volné radikály reagují s různými sloučeninami, např. tuky v membránách buněk, čímž je poškozují, ale také s bílkovinami a přímo i DNA, poškozují tedy genetickou informaci. Oxidační stres tedy urychluje degeneraci organismu a je rizikových faktorem pro vznik rakoviny. Proto je důležité jej snižovat. S tím pomohou antioxidanty.

V této studii autoři získali polysacharidy z Enoki žluté a bílé a testovali jejich antioxidační aktivitu a možnost využití např. i v kosmetických přípravcích. V pokusech v roztocích se ukázalo, že všechny připravené polysacharidové extrakty (byly vyrobeny různé koncentrace z každé houby) neutralizují volné radikály. Nejvyšší antioxidační kapacitu má 80% polysacharidový extrakt ze žluté Enoki, více než 50 % volných radikálů bylo neutralizována již dávkou 2,04 mg/ml.

Aby se zjistilo, zda je možné využít polysacharidy také v praxi, zda jsou bezpečné, byly testovány na buněčných liniích. Žádná z koncentrací nepůsobila na buňky toxicky v dávce 500 μg/ml, což je dobrá zpráva. Navíc se ukázalo, že extrakty dokážou vychytat volné radikály také v buněčné kultuře.

Autoři tak svou studii uzavírají tím, že Enoki má antioxidační účinky a je bezpečná, tudíž by bylo možné využít ji bez obav také v kosmetických přípravcích.  Tím by se zpomalilo stárnutí pokožky.


Hu YN, Sung TJ, Chou CH, Liu KL, Hsieh LP, Hsieh CW. Characterization and Antioxidant Activities of Yellow Strain Flammulina velutipes (Jinhua Mushroom) Polysaccharides and Their Effects on ROS Content in L929 Cell. Antioxidants (Basel) 2019 Aug 10; 8(8)