Čínský herbář
Čeština

Auricularia jako „nosič“ protinádorových léků

Oboje připomíná ušní boltec. Houba nemá typickou vůni ani chuť jako jiné typy hub, ale přesto je velmi hojně využívána i v gastronomii, a to hlavně v asijské kuchyni. Nemá však uplatnění jen jako potravina, ale také jako léčivo. Auricularia je známá tím, že posiluje imunitní systém, snižuje oxidační stres, hodnoty lipidů a cukrů v krvi, působí též protirakovinně aj.

V této studii autoři využili Auricularii ještě jiným způsobem, byť také pro léčbu rakoviny.

Počty pacientů s rakovinou stále rostou, a ačkoli se dnes již valná většina vyléčí, stále je dost pacientů, kteří rakovině podlehnou, a léčba samotná je velmi náročná. To je dáno i tím, že např. chemoterapii často není možné podat přímo do nádoru tak, aby právě v něm byla nejvyšší koncentrace, a v těle minimum. Je velká snaha vědců vytvořit nosič, který by donesl chemoterapeutikum přímo do nádoru. 

 

auricularia_protinádor

 

Autoři ke svému pokusu využili polysacharidy extrahované z Auricularie (APP), a ty modifikovali histidinem (aminokyselina). Vytvořili tak nosič pro chemoterapeutikum, tj. látku, kterou se léčí rakovina, His-AAP. Nakonec byly vytvořeny micely (jakési soudržné agregáty) s paclitaxelem (chemoterapeutikum) His-APP-PTX a pomocí protonové nukleární magnetické rezonanční spektrometrie autoři sledovali vlastnosti částeček.

His-APP snadno „zavzalo“ paclitaxel, byl tedy enkapsulován a vytvořil se komplex nosiče z polysacharidů Auricularie, histidinu a paclitaxelu. Následně byly částice vystaveny různému pH, ukázalo se, že částice odolávají i nižšímu pH, tj. jsou stabilní i při pH 5, což je dobré vědět např. pro způsob podání, zda vydrží vystavení kyselinám v žaludku atd., to by mohla být podávána ústy, což v tomto případě není možné. Dále se vytvořila buněčná kultura z buněk rakoviny prsu, ke které se částice přidaly a sledovalo se, jak jsou buňkami pohlceny. Jejich koncentrace v roztoku se výrazně snížila již za 24 hodin, byly tedy dobře pohlcovány rakovinnými buňkami. Rakovinné buňky tedy samy pohltily léčivo, které je zabíjí. Posledním krokem byl pokus na myších s nádorem. Těm podali His-AAP-PTX micely a v průběhu pokusu došlo k inhibování růstu nádoru. Tyto částice byly v inhibici nádorového růstu účinnější než podávání Taxolu, který myši dostávaly v běžném léčebném režimu a který se k léčbě nádorů běžně využívá.

Pokusem tak autoři dokázali, že je možné využít polysacharidy z Auricularie jako nosič chemoterapeutika, čímž se zvýší účinnost protinádorové léčby, a tedy i šance pacienta na přežití.

 

 Wang YLi PChen FJia L, et al.A novel pH-sensitive carrier for the delivery of antitumor drugs: histidine-modified auricularia auricular polysaccharide nano-micelles. Sci Rep. 2017 Jul 6;7(1):4751.