Čínský herbář
Čeština

Auricularia proti epilepsii

Auricularia (Auricularia polytricha, bolcovitka chlupatá) je houba, která má tvar podobný lidskému uchu a želatinovou konzistenci. Barva plodnice je tmavě hnědá až černá. Auricularia je rozšířená po celém světě. Vyhovují jí lokality v mírném pásmu a subtropické oblasti. Houba pochází z Asie a je hojně využívána v čínské kuchyni, ačkoli postrádá typickou houbovou chuť a vůni. Je však využívána pro svou křupavou konzistenci, která jídlo ozvláštní. Krom využití v kuchyni je Auricularie po staletí využívána v tradiční čínské medicíně, kde se využívá např. na zlepšení dechu, oběhu a celkového stavu. Novodobé studie prokázaly, že Auricularie má farmakologické účinky. Výsledky studií ukazují, že umí modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, omezovat oxidační stres, zabíjet rakovinné buňky a mnohé druhy bakterií, snižuje též tvorbu krevních zátek, tj. snižuje srážení krve.

epilepsie

Cílem studie bylo zjistit, zda Auricularia má antiepileptické účinky, zda snižuje výskyt záchvatů u lidí s epilepsií.

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které je charakterizováno tendencí ke vzniku opakujících se nepředvídatelných, nevyprokovaných záchvatů. Epileptické záchvaty vznikají, když dojde k náhlé abnormální elektrické aktivitě v mozku. Jsou dva hlavní typy záchvatů – fokální a generalizované. Příznaky se u obou typů liší.  Fokální epilepsie se může projevit např. krátkou ztrátou vědomí, obluzení, opakované pohyby, senzorické symptomy – změny citlivosti, čichové a zrakové halucinace atd. Generalizované záchvaty jsou spojené se ztrátou vědomí a křečovými stavy ‒ pohyby končetin i těla a křeče ve svalech.

Autoři připravili vodný extrakt z houby. Ten pak testovali, zda má antiepileptickou aktivitu na myším modelu epilepsie. K vyprovokování záchvatů byly využity elektrošoky nebo byl podán lék isoniazid. Myši dostávaly různé koncentrace extraktu, a to 200, 400 nebo 600 mg/kg. Jedna skupina myší byla také léčená lidským antiepileptikem fenytoinem.

Ukázalo se, že extrakt z Auricularie oddaluje nástup záchvatu po podání isoniazidu a také omezuje, přerušuje klonickou fázi záchvatu, tj. část, kdy jsou přítomné nekontrolované pohyby a třes končetin či celého těla. Extrakt byl účinný také u záchvatů vyvolaných elektrošoky.  Zde došlo k omezení tonické části záchvatu, snížila se doba trvání, tj. části, kdy dochází ke křeči, stažení svalů bez pohybu. Tento efekt byl dokumentován u dávky 400 a 600 mg/kg. Nižší dávka nebyla účinná.

Studií se tedy podařilo prokázat, že Auricularia má antiepileptické účinky u myší. Je tedy možné předpokládat, že by mohla pomoci i lidem, kteří epilepsií trpí. K potvrzení je však nutné provést klinické studie. Ty zatím chybí.

Gupta GPathak SDahiya R, et al. Aqueous Extract of Wood Ear Mushroom, Auricularia polytricha (Agaricomycetes), Demonstrated Antiepileptic Activity against Seizure Induced by Maximal Electroshock and Isoniazid in Experimental Animals. Int J Med Mushrooms. 2019;21(1):29-35