Čínský herbář
Čeština

Bai Shao - pivoňka mléčnokvětá, kořen - Radix paeoniae alba

Pivoňka mléčnokvětá je důležitou složkou mnoha bylinných směsí, které využívá tradiční čínská medicína. Jedná se o vytrvalou rostlinu, která roste v Asii a Evropě. Její výška může být až 80 cm a je typická svými velkými červenými, někdy bílými či fialovými květy. Pro léčebné účely je využíván kořen, a to 4‒5letých rostlin, který je masivní a rozvětvený. Nejčastěji se sbírá na podzim, očistí se a suší, nejlépe na slunci. Kořen pivoňky je popisován ve starých čínských spisech a herbářích. Víme tedy, že byl znám a využíván již v dobách dynastie Han.
 
 
bai_shao

 

Síla a účinnost kořene je dána bohatostí jeho složení.

Monoterpenové glykosidy:

Důležitou součástí monoterpenové glykosidy. Patří mezi ně např.

 • Albiflorin
 • Paeoniflorin
 • Oxypaeoniflorin
 • Ortho-oxapaeoniflorin
 • Benzoylpaeoniflorin
 • 6-O-β-d-glucopyranosyl laktinolid 
 • mudanpiosid
 • 6′-O-galloyl desbenzoylpaeoniflorin 
 • mudanpiosid 
 • 1-O-β-d-glukopyranosyl-8-O-benzoylpaeonisuffrone 
 • 3′, 6′-di-O-galloylpaeoniflorin 
 • lacioflorin
 • Atd.

Monoterpenové sloučeniny extrahované z kořene pivoňky vykazují protizánětlivé účinky. Chrání játra i nervovou soustavu a snižují oxidační stres.

Cukerné sloučeniny:

V pivoňce, resp. jejím kořeni, se také skrývají cukerné složky. Nejznámější je galloyl glukóza, galloylsukróza, benzoylsukróza, glukogallin, tetragolloyl glukóza atd.

Fenolové sloučeniny:

Do této skupiny významných sloučenin patří např. kyselina gallová, taniny a katechiny. Tyto složky mají účinky antioxidační, protimikrobiální, protizánětlivé, protilaergické i protinádorové atd.

Účinky Radix paeoniae alba

Během desetiletí byly provedeny mnohé studie, které dokládají účinnost kořene pivoňky mléčnokvěté.  V dalším textu některý z účinků zmíníme, hlavně pak ty, které byly potvrzeny v klinických studiích.

 • Proti depresím

Bylo provedeno několik studií, které si kladly za cíl ověřit, zda má Radix paeoniae alba antidepresivní účinky. To se potvrdilo. Deprese není jen přechodná smutná nálada, ale závažný stav, který je nutné řešit. Ve studiích autoři využívali hlavně hlodavčí modely lidské deprese. Podávání kořene pivoňky zvířatům s depresí, které nejeví známky zájmu o okolí, mají sníženou pohybovou aktivitu atd., vedlo ke zlepšení stavu. Ukázalo se, že dochází ke snížení oxidační stresu a také k omezení aktivity enzymů, které rozkládají neurotransmitery, např. serotonin, působící protidepresivně. Došlo také k ochraně nervového systému před poškozením a zvýšení produkce působků podporujících regeneraci nervové soustavy, tj. zvyšuje se koncentrace neurotrofických faktorů v hipokampu.

 • Proti rakovině

Složení kořene pivoňky mléčnokvěté umožňuje ničit nádorové buňky. Proběhly pokusy hlavně na buněčných kulturách, kdy se látky získané z kořene přidávaly k různým typům nádorových buněk. Bylo prokázáno, že extrakt z pivoňky navozuje apoptózu u buněk leukémie, jedná se o buněčnou programovanou smrt. V jiném pokusy se nevyužil celý extrakt, ale paeonoflorin, a to proti buňkám glioblastomu. I v tomto případě měla sloučenina na nádorové buňky negativní vliv, dochází ke snížení dělení nádorových buněk a jejich schopnosti pronikat do tkání.

 • Proti zánětům

V těle mohou probíhat záněty z různého důvodu, často se jedná o autoimunitní a alergické záněty.  A na tyto se zaměřilo velké množství studií. Podíváme se na ty klinické.

 • Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění charakterizované přítomností autoprotilátek, zánětu a destrukcí kloubů i dalších orgánů a tkání. Byly provedeny i klinické studie, např. v jedné se podával 60 pacientům extrakt z kořene pivoňky + běžné léky a 40 dostávalo jen léky, a to po dobu 12 týdnů. Léčba přidáním byla efektivnější, a to 97,5 % vs. 85 %, bez toho, aby se zvýšil počet nežádoucích reakci. V jiné studii se kombinovalo podávání metotrexátu a extraktu z pivoňky u pacientů s artritidou, studie trvala 3 měsíce. 30 pacientů užívalo metotrexát a 31 pacientů kombinaci metotrexát + pivoňka. Četnost efektivity byla až 100% u kombinované léčby po 12 týdnech. V případě metotrexátu samotného byla 94%. I další studie byla založená na podávání buď metotrexátu se sulfasalazinem, nebo metotrexátu a pivoňky. Bylo v ní 260 pacientů, 180 mělo kombinaci a 80 jen metotrexát se sulfasalazinem.  Efektivita se hodnotila po 4, 8, 12 a 24 týdnech, a byla u pivoňky 70%, 81%, 94% a 98% u sulfasalazinu 60%, 85%, 93% a 94%.

V jedné meta studii, shrnovala a hodnotila data pečlivě vybraných již provedených studií, se také prokázal pozitivní efekt. Bylo nalezeno 8 studií, v nichž bylo dohromady 1209 pacientů s revmatoidní artritidou a u pacientů došlo ke zlepšení stavu.

 • Psoriatická artritida

Glukosidy z kořene pivoňky jsou vhodné také pro pacienty s psoriatickou artritidou. Jedná se o zánět kloubů spojený s probíhající psoriázou. Studie s pacienty ukázala, že dochází ke zvýšení počtu tlumivých buněk, tj. zánět snižujících.  Během 12 týdnů podávání látek z pivoňky došlo ke snížení aktivity nemoci u 6 pacientů o 32 %. U některých pacientů nebyla odpověď tak výrazná, ale u všech došlo k poklesu prozánětlivých cytokinů a k aktivaci mechanismů tlumících zánět.

 • Sjögren a SLE

Obě zmíněné nemoci jsou autoimunitní, tj. je přítomen zánět a autoprotilátky. U Sjögrenova syndromu dominuje poškození žláz, které produkují sekrety, např. slzných, slinných žláz. Je přítomná suchost v ústech a očích. V jedné studii autoři podávali 27 pacientům extrakt z kořene pivoňky a 20 pacientů hydroxychoroquin. U pacientů s extraktem došlo k  nárůstu tvorby slin a došlo k poklesu autoprotilátek. Jednalo se o změnu srovnatelnou s tradiční léčbou hydroxychoroquinem, ale nebyly zachyceny nežádoucí účinky. Je tedy výhodnější užívat extrakt, je stejně účinný a bezpečnější.

Systémový lupus postihuje pokožku, ale také ostatní orgány, nejčastěji ledviny, ale také plíce, nervový systém atd.  Jedna studie testovala vliv extraktu na pacienty se SLE, 29 pacientů užívalo k běžné terapii různé typy glukosidů z kořene pivoňky a 20 pacientů užívalo pouze běžnou terapii. U pacientů s extrakty bylo možné snížit dávky prednisonu a dalších léků bez toho, aby došlo ke zhoršení nemoci. Extrakty tedy mírnily průběh a snižovaly aktivitu nemoci.

 • Kopřivka

Chronické formy kopřivky mohou být velmi obtěžující a nemusí je ovlivnit ani trvalé podávání antihistaminik. V jedné studii autoři přidali k antihistaminikům také extrakt z kořene pivoňky. Jednalo se o 120 pacientů, z nich 65 užívalo také extrakt, zatímco 55 jen antihistaminika. Po 4 týdnech byly hodnoceny výsledky. U pacientů s extraktem došlo k výraznějšímu zlepšení, poklesu cytokinů, který podporuje alergické reakce a také ke snížení IgE. Celková četnost účinnosti byla 73,02 % u pacientů s antihistaminiky a extraktem a 47,92 % u pacientů jen s antihistaminiky.

 • Alopecie areata

Alopecie areata je charakterizována okrskovou ztrátou vlasů. Za tímto stojí autoimunitní reakce. V klinické studii byli pacienti rozděleni do 2 skupin. Část dostávala glykosidy z pivoňky + vitamín B2, 44 pacientů, část z lékořice, 42 pacientů. U pacientů s pivoňkou zareagovalo na léčbu pozitivně více pacientů. Třetí měsíc to bylo 71,43 % vs. 68,18 %.

Další efekty podávání Radix paeoniae alba

 • Trávicí systém

Díky ovlivnění různých typů látek ovlivňujících také nervový systém může extrakt podporovat pohyblivost střev a omezovat tak výskyt zácpy.

Chrání také jaterní tkáň před poškozením, např. tetrachlormetanem.

 • Vysoký krevní tlak

V jedné ze studií na zvířatech se prokázalo, že Radix Paeoniae Alba může snížit krevní tlak u krys s vysokým krevním tlakem. Tyto byly krmeny vysokotučnou dietou. Část krys nebyla léčena vůbec, část extraktem z kořene a část dostávala léky na snížení tlaku. Podávání léků vedlo samozřejmě ke snížení tlaku, ale to i podávání extraktu, to mělo vliv hlavně na snížení systolického tlaku. Nezůstalo však jen u snížení tlaku, jak tomu bylo u léků, ale extrakt také pomohl snížit hodnoty cholesterolu a nedošlo k tam výraznému poškození jaterní tkáně.

 • Nervový systém

Vliv na nervový systém jsme již částečně zmínili v textu o depresích. Zde však poukážeme na to, že Radix Paeoniae Alba podporuje regeneraci poškozených periferních nervů. To se ukázalo jak přímo na nervových buňkách, tak na zvířecím modelu, kde byl poškozen nerv. U nervových buněk se vlivem extraktu produkuje více růstového faktoru podporujícího množení nervových buněk a tvorby nervových spojů. U poškozeného nervu se tak díky podávání extraktu zrychlila jeho vodivost, tj. došlo k regeneraci.

 
Manayi, S. Omidpanah, D. Barreca, S. Ficarra, M. Daglia, S.F. Nabavi, S.M. Nabavi. Neuroprotective effects of paeoniflorin in neurodegenerative diseases of the central nervous system. Phytochem. Rev., 16 (2017), pp. 1173-1181
W. Zhang, S. Dai. Mechanisms involved in the therapeutic effects of Paeonia lactiflora Pallas in rheumatoid arthritis. Int. Immunopharmacol., 14 (2012), pp. 27-31
Q. Mao, S. Ip, Y. Xian, Z. Hu, C. Che Anti-depressant-like effect of peony: a mini-review. Pharm. Biol., 50 (2012), pp. 72-77
D. He, S. Dai . Anti-inflammatory and immunomodulatory effects of Paeonia lactiflora Pall., a traditional Chinese herbal medicine. Front. Pharmacol., 2 (2011), pp. 1-5
Q. Mao, S. Ip, K. Ko, S. Tsai, C. Che. Peony glycosides produce antidepressant-like action in mice exposed to chronic unpredictable mild stress: effects on hypothalamic-pituitary-adrenal function and brain-derived neurotrophic factor. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 33 (2009), pp. 1211-1216
J. Luo, D.E. Jin, G.Y. Yang, Y.Z. Zhang, J.M. Wang, W.P. Kong, Q.W. Tao. Total glucosides of paeony for rheumatoid arthritis: a systematic review of randomized controlled trials. Complement. Ther. Med., 34 (2017), pp. 46-56
Zheng-WeiChen, LingTong, Shu-MingLi.Identification of metabolites of Radix Paeoniae Alba extract in rat bile, plasma and urine by ultra-performance liquid chromatography–quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical Analysis Volume 4, Issue 1, February 2014, Pages 14-25.
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-report/final-assessment-report-paeonia-lactiflora-pallas-radix-paeoniae-radix-alba_en.pdf
Li SLSong JZChoi FFQiao CFZhou YHan QBXu HX. Chemical profiling of Radix Paeoniae evaluated by ultra-performance liquid chromatography/photo-diode-array/quadrupole time-of-flight mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal. 2009 Feb 20;49(2):253-66. doi: 10.1016/j.jpba.2008.11.007.
Yan BShen MFang JWei DQin L. Advancement in the chemical analysis of Paeoniae Radix (Shaoyao). J Pharm Biomed Anal. 2018 Oct 25;160:276-288. doi: 10.1016/j.jpba.2018.08.009.
Wang Z, Yu G, Liu Z, Zhu J, Chen C, Liu RE, Xu R.Paeoniflorin inhibits glioblastoma growth in vivo and in vitro: a role for the Triad3A-dependent ubiquitin proteasome pathway in TLR4 degradation.Cancer Manag Res. 2018 Apr 27;10:887-897. doi: 10.2147/CMAR.S160292.
Fang YSShan DMLiu JWXu WLi CLWu HZJi G. Effect of constituents from Fructus Aurantii Immaturus and Radix Paeoniae Alba on gastrointestinal movement. Planta Med. 2009 Jan;75(1):24-31. doi: 10.1055/s-0028-1088342. 
Chen Su-Hong, Chen Qi, Li Bo, Gao Jian-Li, Su Jie, and Lv Gui-Yuan, “Antihypertensive Effect of Radix Paeoniae Alba in Spontaneously Hypertensive Rats and Excessive Alcohol Intake and High Fat Diet Induced Hypertensive Rats,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2015, Article ID 731237, 8 pages, 2015. https://doi.org/10.1155/2015/731237.
Kun-Shan Huang, Jaung-Geng Lin, Han-Chung Lee, et al., “Paeoniae alba Radix Promotes Peripheral Nerve Regeneration,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2011, Article ID 109809, 8 pages, 2011. https://doi.org/10.1093/ecam/nep115.