Čínský herbář
Čeština

Betulin snižuje zánět v plicích u chronické obstrukční nemoci

Chaga je důležitou součástí tradiční ruské i čínské medicíny. Díky tomu, že parazituje na břízách, přebírá i živiny z ní. Bříza je bohatá na betulin, betulinovou kyselinu. Tu má tedy v sobě i houba, ale nejen tuto složku. Pokusy a studie potvrdily, že Chaga má schopnost stimulovat imunitní systém, zabíjí rakovinné buňky a mnohé infekční patogeny, neutralizuje volné radikály, je prevencí proti rozvoji civilizačních nemocí atd.

 

plíce_zánět

 

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít betulin k léčbě lidí s chronickou obstrukční plicní chorobou. Jedná se o dlouhodobý progresivní zánět v plicích, který je spojen s jejich poškozením, zvýšenou tvorbou hlenu, což vyústí v dušnost, vyšší náchylnost k infekcím. Někteří pacienti i přes léčbu dojdou do stavu, kdy musí „užívat“ kyslík atd. Častěji se CHOPN vyskytuje u kuřáků.

Ve studii autoři využili myši, u nichž vyvolali stav podobný lidské CHOPN, myši rozdělili do skupin, kdy jedné skupině nemocných myší nepodávali nic, jedné kortikoidy, dvěma betulin 20 mg  nebo 40 mg.

Při sledování stavu plic se ukázalo, že podávání betulinu vede ke snížení poškození plicní tkáně.  Navíc došlo k obnovení a zvýšení aktivity superoxiddismutázy, která dokáže neutralizovat volné radikály, které plicní tkáň také poškozují.  Dochází tak ke snížení tvorby malondialdehydu, což je známka toho, že je organismus v oxidačním stresu.  Betulin také prokazatelně mírní zánět. Ukázalo se totiž, že snižuje produkci cytokinů, které působí prozánětlivě, tj. např. TNF-α, IL-6, IL-1β.

Pokus na myších s CHOPN tedy prokázal, že podávání betulinu je prospěšné. Dochází ke zmírnění poškození plicního parenchymu, snižuje se koncentrace toxických volných kyslíkových radikálů i prozánětlivých cytokinů. Tím samozřejmě dochází minimálně ke zpomalení progrese nemoci, může však dojít i ke zlepšení stavu. Tedy ke zvrácení průběhu nemoci. Tento poznatek by měl být dále zkoumán, aby mohlo být využito betulinu i v klinické praxi.

Chunhua M, Long H, Zhu W, Liu Z, Jie R, Zhang Y, Wang Y. Betulin inhibited cigarette smoke-induced COPD in mice. Biomed Pharmacother. 2017 Jan;85:679-686.