Čínský herbář
Čeština

Čaga proti potratům při infekci toxoplasma gondii

V této studii se autoři věnovali velmi zajímavému tématu, a to potratům u infekce toxoplasmou. Toxoplasma gondii je infekční parazit, prvok, kterým se nejčastěji nakazíme vdechnutím jeho oocyst z kontaminované půdy, tj. v níž jsou “vajíčka” z kočičích exkrementů, nebo jedením neumyté zeleniny ze zahrádky, kde byla infekční zvířata. V těle se oocysty přemění na tachyzoity, tj. rychle se dělící formu, která proniká dále do organismu a může vniknout také do plodu přes placentu. Může tak dojít k nakažení plodu, vývojovým poruchám či potratu. Mnohdy ani žena nemusí vědět, že infikovaná  je, jelikož infekce může probíhat bez příznaků či jen velmi mírně.

chaga

Vědci chtějí najít možnost, jak ochránit plod před infekcí a potratem. Léčba musí být nejen účinná, ale také bezpečná, proto se obrátili do přírody, a to na vitální houbu Čagu.

Čaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je parazitická houba napadající hlavně listnaté stromy, mezi nimiž převažují břízy. Čaga ve stromu přežívá roky a pomalu jej “vysává”, dokud jej nezahubí. Infekci Čagou je možné poznat díky tomu, že na kmenech postižených stromů se objevují přisedlé tmavé útvary, které připomínají spálené uhlí. Čaga je po dlouhá staletí vyhledávanou vitální houbou, pracuje s ní tradiční čínská medicína, ale hlavně tradiční ruská medicína. Současné vědecké studie potvrzují, že Čaga má biologické účinky. Umí podpořit správné fungování imunitního systému, působí protiinfekčně, protinádorově, antioxidačně, snižuje cholesterol i cukr v krvi atd.

Autoři testovali svou hypotézu, že Čaga snižuje riziko potratu u těhotných nakažených toxoplazmou na myším modelu, tj. pracovali s těhotnými myšmi, které nakazili toxoplazmou. Části infikovaných myší podávali také polysacharidový extrakt z Čagy. Část byla pouze infikována.

U nakažených a neléčených myší došlo ve velkém počtu k potratům. Jiná situace byla u myší, které dostávaly Čagu. K potratům došlo u malého počtu myší.

Autory zajímalo, co přesně Čaga v těle myší dělá. Zjistili, že u nakažených myší dochází k výraznému poklesu hladin prodesteronu a estriolu (pohlavní hormony pomáhající udržet těhotenství), Čaga tento pokles zastavila, udržela potřebnou hladinu hormonů.

U neléčených myší byl také zachycen zvýšený oxidační stres, tj. tvorba reaktivních volných radikálů, které také zvyšují zánět. Naopak u myší s Čagou se oxidační stres snížil, protože se posílila aktivita enzymů v těle, které volné radikály neutralizují. Navíc se prokázalo, že Čaga snižuje zánět vyvolaný infekcí, která má sice ochranné, ale také poškozující vlivy. Došlo k poklesu prozánětlivých cytokinů, např. TNF alfa, IL-1 beta, IL-6, IFN gama, IL-17 atd. Zvýšila se koncentrace protizánělitvého cytokinu IL-10. To bylo dáno hlavně tím, že Čaga ovlivnila T lymfocyty, zvýšil se počet těch regulačních, zánět omezujících Treg.  V jiných studiích se dokázalo, že Čaga má také protiparazitární účinky, a to i proti toxoplazmóze. Je tedy možné, že i v tomto případě, byť to autoři nesledovali, mohl extrakt vést také k potlačení infekce jako takové. 

Studie přináší důkazy o tom, že Čaga je schopná omezit výskyt potratů při infikování toxoplazmou, a to díky udržení hladin pohlavních hormonů, snížení oxidačního stresu a patologického zánětu. Je možné, že potlačujei infekci jako takovou. Je pravděpodobné, že stejný efekt by byl patrný u těhotných nakažených žen.

 

Xu LYu YSang R, Inonotus obliquus polysaccharide protects against adverse pregnancy caused by Toxoplasma gondii infection through regulating Th17/Treg balance via TLR4/NF-κB pathway.Int J Biol Macromol. 2020 Mar 1;146:832-840. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.10.051.