Čínský herbář
Čeština

Chaga a potravinové alergie

Její domovinou je oblast Ruska, Sibiře, kde je také součástí tamní tradiční ruské medicíny. Dnes již není využívána jen v tradiční medicíně, ale díky vědeckým pokusů a studiím je snaha využít ji i v praxi, zatím k tomu nedošlo, ale výsledky studií dokládají, že Chaga upravuje funkce imunitního systému, neutralizuje volné radikály, snižuje koncentraci cholesterolu a cukru v krvi, zabíjí mnohé infekční patogeny a rakovinné buňky atd.
 
chaga_allergy
 

Ovlivnění imunitního systému Chagou se věnovali vědci v této studii a zaměřili se na alergii. Stále více lidí po celém světě trpí alergiemi, které jim velmi znepříjemňují život, mnohé je pak mohou ohrozit i na životě, pokud dojde k anafylaktickému šoku.

Autoři vytvořili 70% etanolový extrakt z Chagy a dále pak z něj vytvořili dvě frakce, a to dichlormetanovou a vodnou. Tyto frakce využili k léčbě myší, u nichž vyvolali alergii. Toho docílili tak, že je vystavili působení kuřecího ovalbuminu, což je součást vaječného bílku. Došlo tedy k nárůstu produkce „alergických“ protilátek proti ovalbuminu, tj. antiovalbumin IgE, rozvinul se alergický zánět s aktivací imunitních buněk, které jej spouští a prohlubují, např. žírné buňky (ty degranulují ‒ uvolní po aktivaci IgE granula s proalergickými látkami), bazofily, eozinofily, Th2 a Th17 lymfocyty.

Pokud byl těmto myším podáván extrakt a jeho frakce, došlo k velkému zmírnění projevů alergie (průjem, zvracení, svědění atd.). Žírné buňky se stabilizovaly a také byla potlačena aktivita Th2 a Th17 lymfocytů, poklesla produkci antiovalbumin IgE v tenkém střevě.

Autorům se tedy podařilo prokázat, že Chaga, resp. extrakt z ní vyrobení a více pak dichlormetanová frakce než vodná mají antialergický účinek. Působí jednak na žírné buňky, nedochází k degranulaci a také je omezena aktivita Th2 a TH17 lymfocytů. Vzhledem k tomu, že účinnější byla dichlormetanová frakce, je jasné, že tento efekt mají lipofilní složky z Chagy, také pak inotodiol a triterpenoidy.

Nguyet TMN, Lomunova M, Le BV, Lee JS, Park SK, Kang JS, Kim YH, Hwang I. The mast cell stabilizing activity of Chaga mushroom critical for its therapeutic effect on food allergy is derived from inotodiol. Int Immunopharmacol. 2017 Nov 23;54:286-295.