Čínský herbář
Čeština

Chaga omezuje progresi rakovinu prsu u krys, navíc snižuje cukr a cholesterol v krvi

Chaga je známá hlavně z oblasti Ruska a Sibiře, kde je využívána tradiční čínskou medicínou, pracuje s ní však i tradiční čínská medicína.

Chagou jsou též prováděny mnohé studie, které potvrzují, že Chaga má posilující efekt na imunitní systém, velmi dobře působí na trávicí systém, neutralizuje volné radikály, ničí mnohé patogenní organismy a také rakovinné buňky, snižuje hladinu cukrů a mnoho dalšího.

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít Chagu při potlačení růstu rakoviny prsu. Tento typ rakoviny se vyskytuje stále častěji a to i u mladších žen. Díky osvětě a samovyšetřování pacientek, mamografii atd. se většina případů zachytí v časném stadiu, kdy je možné nádor odstranit a ženu zcela vyléčit. Stále jsou však případy, které končí smrtí pacientky, ale i léčba samotná je velmi náročná a nese sebou velké množství nežádoucích účinků. Proto se hledají další léčebné a šetrné možnosti.

 

chaga_breast cancer

 

 

Ze statistik žen s rakovinou prsu také vyplývá, že velká část z nich trpí také cukrovkou, což léčbu dále ztěžuje.

 

Autoři tedy vytvořili krysí model, tedy krysy, které trpěly cukrovkou typu II a rakovinou prsu, a sledovali, jak zaúčinkuje inotodiol, látka obsažená v Chaze (lanostanový triterpenoidy), na nádor. Inotodiol byl podáván pouze části myší, aby bylo možné srovnat postup nemoci u léčených a neléčených krys.

 

Výsledky prokázaly, že podávání inotodiolu snižuje hladinu krevního cukru u pokusných krys, stejně tak dochází ke snížení hodnot cholesterolu, triglyceridů atd. Co je však důležitější díky inotodiolu došlo ke snížení proliferace, tj. množení nádorových buněk. Poklesly totiž hodnoty, které značí, že se nádorové buňky množí, tj. marker PCNA (jaderný antigen proliferujících buněk). To vedlo k omezení aktivity beta kateninu a následkem toho i aktivity pronádorového genu c-Myc a cyklinu D, který se uplatňuje v buněčném cyklu při dělení buněk (díky tomu se omezilo dělení nádorových buněk, nedocházelo k nárůstu jejich počtu), navíc u nádorových buněk docházelo také k apoptóze, tj. umíraly. 

 

Je tedy patrné, že Chaga, resp. její složka inotodiol mají vícerý efekt na diabetické krysy s rakovinou prsu. Upravuje jak patologické hodnoty cukru a tuků, tak také omezuje růst nádoru. Tento poznatek by bylo možné zužitkovat i v klinické praxi. Snad proběhnou i klinické studie s pacienty, aby k tomu mohlo dojít.

 

 

 

Zhang XBao CZhang J. Inotodiol suppresses proliferation of breast cancer in rat model of type 2 diabetes mellitus via downregulation of β-catenin signaling. Biomed Pharmacother. 2018 Jan 10;99:142-150.