Čínský herbář
Čeština

Chaga proti toxoplazmovému poškození jater

Chaga (Inonotusobliquus, rezavec šikmý) je parazitická houba, která si nejčastěji vybírá břízy, ze kterých čerpá živiny a strom zahubí, to však trvá i 8 a více let. Chaga je známá hlavně v Asii, kde je součástí tradiční čínské medicíny. Její postavení je však nejsilnější v tradiční ruské medicíně. Současné studie dokazují, že je Chaga skutečně schopná ovlivňovat fungování organismu, posiluje imunitu, podporuje hojení trávicího systému, ničí rakovinné buňky, i mnohé patogeny, snižuje cholesterol v krvi, neutralizuje kyslíkové radikály atd.

jatra.

V této studii se autoři zaměřili na možnost, že by mohla Chaga fungovat jako ochrana před poškozením jater při infekci toxoplazmou (Toxoplasma gondii). Toxoplazma je jednobuněčný parazit, který se dostává do nitra buněk. Konečným hostitelem je kočka, ale mezihostitelem může být jakýkoli teplokrevný živočich, včetně člověka. Infekce se projeví jen asi u 10−20 % infikovaných, jinak probíhá bez příznaků. Objevuje se zduření lymfatických uzlin, teploty, pocení, únava, bolesti břicha atd. Velké riziko je infekce pro pacienty s narušenou imunitou a pro vyvíjející se plod.

Toxoplazma může poškodit také játra. Autoři využili myší model, tj. myši byly infikovány toxoplazmou, části se podaly polysacharidy z Chagy a části nic. Sledoval se celkový stav myší, a hlavně pak stav jater. U chagou neléčených myší došlo k poškození jater, výrazně se zvýšily jaterní enzymy (ty jsou v jaterních buňkách a uvolní se po jejich poškození) ALT, AST. Navíc se výrazně zvýšil oxidační stres, který také vede k dalšímu poškození tkáně a vyvolání zánětu.

Léčebné myši měly játra v mnohem lepším stavu. Hodnoty jaterních enzymů ani zdaleka nedosahovaly hodnot neléčených myší. Došlo také ke snížení oxidačního stresu, jelikož se zvýšila aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály (superoxiddismutáza, glutationperoxidáza). Díky Chaze se také zmírnil zánět v játrech.

Bližší zkoumání ukázalo, že polysacharidy výrazně zasahují právě do funkcí imunitního systému, omezení zánětu zvyšuje i jejich regeneraci.

Chaga tedy byla v tomto pokusu schopná ochránit játra před poškozením toxoplazmou, a to hlavně díky tomu, že působí protizánětlivě a antioxidačně.

Xu L, Sang R, Yu Y, Li J, Ge B, Zhang X. The polysacharide from Inonotus obliguus proteus mice from Toxoplasma gondii-induced liver injury. Int. J. Biol. Macromol. 2018 Nov 13.