Čínský herbář
Čeština

Chaga a rakovina tlustého střeva

Díky svým účinkům se její užívání rozšířilo po celém světě. Chaga se využívá pro posílení imunitního systému, pro ovlivnění metabolismu cukrů a tuků, ozdravuje trávicí soustavu, např. při gastritidě, je též chaga-rezavec-sikmy-.rakovina-tluste-strevosilným antioxidantem a v neposlední řadě je prostředkem, kterým je možné ovlivnit rakovinné bujení.

Rakovina tlustého střeva je jednou z nejčastějších rakovin v naší republice. Velkou roli na jejím vzniku hraje špatný životní styl, strava s nedostatkem vlákniny, málo pohybu, obezita. Časná stádia jsou dobře léčitelná, a to pomocí resekce střeva s následnou adjuvantní terapií pro zničení možných zbytkových rakovinných buněk. Pacienti však často přicházejí velmi pozdě a léčba pak selhává. Terapie rakoviny chemo-, i radio-, mají mnoho vedlejších účinků a hledají se tedy další možnosti, jak léčbu zlepšit, omezit nežádoucí účinky, zvýšit účinnost.

K tomuto byly vytvořeny i pokusy užívající Chagu, a to etanolový extrakt, který se přidával ke kultuře buněk rakoviny tlustého střeva.

Výsledky ukázaly, že extrakt dokáže snížit viabilitu, životnost rakovinných buněk a také syntézu DNA. Naopak došlo ke zvýšení buněk, které byly ve fázi G1 buněčného cyklu, tj. nedělily se. Snížila se také exprese proteinů CDK2, CDK4 a cyklinu D, což jsou proteiny podporující dělení buněk, fosforylace Rb a expresi E2F aj. Exprese p21, p27 a p53 vzrostla, tyto uvádějí buňky do klidové, nedělivého stavu.

Je zřejmé, že extrakt z Chagy podporuje snížení aktivity nádorových buněk. Snižuje jejich dělení, tedy i růst nádorové hmoty. Tlumí faktory podporující aktivitu buněčného cyklu, a naopak podporuje faktory zastavující buněčný cyklus, který vede k dělení buněk.

Je zapotřebí ještě více pokusů, hlavně pak in vivo, ale je nezpochybnitelné, že by Chaga mohla být přínosem při protirakovinné léčbě.

 

Zdroj:

Lee HS, Kim EJ, Kim SH. Ethanol extract of Innotus obliquus (Chaga mushroom) induces G1 cell cycle arrest in HT-29 human colon cancer cells. Nutr Res Pract. 2015 Apr;9(2):111-6.