Čínský herbář
Čeština

Chaga snižuje glykémii, lipémii a oxidační stres

Ze stromů získává živiny i léčivé látky, v případě břízy je to betulin. Chaga roste na severní polokouli. Velmi populární je na Sibiři a v Rusku, kde je součástí tradiční ruské medicíny. K léčení ji využívá i tradiční čínská medicína. Vědeckými pokusy a studiemi se potvrdilo, že Chaga disponuje imunostimulačními účinky, dokáže zabíjet nádorové buňky i mnohé infekční  patogeny, další účinky budou popsány ve studii.
 
chaga_diabetes
 

Ve studii, která zjišťovala účinnost Chagy na snižování hladiny cukrů a oxidačního stresu byly využity myši, u nichž po podání vysokých dávek glukózy či aloxanu došlo k rozvoji cukrovky. Části nemocným myším byl podáván vývar z houby, část tento nedostávala, a část dostávala léčivo, které se podává pacientům s cukrovkou, tj. glibenklamid. Porovnávaly se hodnoty těchto dvou skupin myší. Nejprve se testovala Chaga na zdravých myších, u nichž mírně snížila glykémii a zlepšila glukózovou toleranci, ani po požití vyšších dávek nedošlo k velkému nárůstu glykémie. Ukázalo se, že pokud myši dostávaly Chagu, došlo ke snížení hladiny glykémie. U hyperglykemických myší došlo k poklesu hladiny cukrů ve skupině, která dostávala Chagu a glibenklamid, u myší s Chagou se redukovala glykémie po 7 dnech užívání až o téměř 16 %. Po 3 týdnech byl efekt ještě výraznější, pokles činil více než 30 %. Výsledky byly srovnatelné se skupinou myší, která dostávala glibenklamid. Navíc byl u Chagy další efekt, který však u glibenklamidu chyběl. Při podávání došlo také k výraznému poklesu volným mastných kyselin, celkového cholesterolu, triglyceriů a LDL. Naopak hladina HDL se zvýšila. A jako další plus podávání Chagy se ukázalo snížení oxidačního stresu, tj. neutralizace volných radikálů. Chaga podpořila aktivitu tělu vlastních enzymů a snížily se produkty peroxidace lipidů buněčných membrán (volné radikály reagují s lipidy v buněčných membránách a poškozují je tak), tj. poklesly hodnoty malondialdehydu. Použití Chagy také mělo regenerační vliv na tkáň slinivky břišní.

Je tedy vidět, že podávání léku glibenklamidu sice hladinu cukrů v krvi sníží, což Chaga také, navíc má komplexnější účinky, tj. i na hladinu lipidů a oxidačního stresu.

Sun JEAo ZHLu ZMXu HYZhang XMDou WFXu ZH. Antihyperglycemic and antilipidperoxidative effects of dry matter of culture broth of Inonotus obliquus in submerged culture on normal and alloxan-diabetes mice. J Ethnopharmacol. 2008 Jun 19;118(1):7-13.