Čínský herbář
Čeština

Chlorela ‒ snížení oxidačního stresu a ochrana varlat

Chlorela je zelená sladkovodní jednobuněčná řasa, která vytváří kolonie. Chlorela má nejvyšší obsah chlorofylu ze všech rostlin, jedná se o barvivo zapojené do fotosyntézy a má hodně biologických účinků, včetně toho, že působí antisepticky. Chlorela však obsahuje mnoho dalších látek, které pozitivně ovlivňují lidské zdraví. Patří mezi ně hlavně růstový chlorelový faktor, který podporuje regeneraci a hojení poranění. Chlorela také podporuje trávení, působí protirakovinně atd.

55451676 - man hand holding on middle crotch of trousers isolated on white background.

V této studii se autoři zaměřili na to, zda je možné využít chlorelu jako ochránce tkání před oxidačních stresem. V tomto případě se jednalo o varlata. Jejich poškozením samozřejmě dochází ke snížení plodnosti, což je v dnešní době u mužů značný problém. Varlata, a s nimi i produkce spermií, mohou být narušeny vnějšími vlivy, toxiny atd.

Ve studii autoři využili krysy, které intoxikovali deltametrinem, který poškozuje funkci varlat, a to i tím, že výrazně zvyšuje produkci volných kyslíkových radikálů, zvyšuje oxidační stres.

Část krys dostávala nejen deltametrin, ale také chlorelu, část pouze chlorelu samotnou a část placebo. Po 8 týdnech se hodnotila kvalita spermií a aktivita antioxidačních enzymů, ty neutralizují kyslíkové radikály, tj. superoxiddismutázu, kataláza, a také sledovali hodnoty látek, jejichž koncentrace se zvyšuje při oxidačním stresu, tj. malondialdehyd, testosteronu atd.

Krysy, které dostávaly chlorelu, měly výrazně vyšší celkový počet spermií, vyšší aktivitu antioxidačních enzymů a snížení malondialdehydu. Je tedy patrné, že díky chlorele došlo ke snížení oxidačního stresu a ochraně varlat. Deltametrin snížil motilitu a životnost spermií, koncentraci testosteronů a také aktivitu antioxidačních enzymů, zvýšil se oxidační stres a poškození varlat. U krys, které k deltametrinu dostávaly také chlorelu, měly mnohem mírnější projevy. Chlorela značně omezila negativní vliv deltametrinu, neutralizovala jeho toxické působení. Některé hodnoty dosáhly normálu.

Studií se tedy podařilo prokázat, že chlorela u zdravých krys zlepšuje plodnost a u krys vystavených toxicitě deltametrinu snižuje jeho účinky, ochraňuje varlata a plodnost, a to hlavně snížením oxidačního stresu.


Osama E, Galal AAA, Abdalla H, El-Sheikh SMA. Chlorellavulgarisamelioratestesticular toxicity induced by deltamethrin in male rats via modulatingoxidative stress. Andrologia 2018 Nov 29.:e13214.