Čínský herbář
Čeština

Chlorela a rakovina prsu

Chlorela je jednobuněčná zelená řasa, která má snad nejvíce chlorofylu v rostlinné říši. Jedná se o sladkovodní řasu, která se díky vysoké poptávce nyní pěstuje ve velkém, a to ve venkovních nádržích, tak v připravených „tancích“. Chlorela je považována za superpotravinu. Je to dáno tím, že má pozitivní vliv na lidské zdraví. Mnohé účinky byly potvrzeny nejen zkušenostmi konzumentů, ale také vědeckými pokusy, právě ony také odhalily, že Chlorela obsahuje jedinečnou sloučeninu – chlorelový růstový faktor, která podporuje hojení a regeneraci tkání. Krom toho Chlorela také podporuje trávení, detoxikaci, snižuje oxidační stres. Stále se hledají nová možná využití chlorely. V této studii se autoři snažili potvrdit svou hypotézu, která byla, že chlorela může pomoci v boji s rakovinou prsu.

rakovina-prsu

Je to nejčastější typ rakoviny u žen. V posledních letech se vyskytuje u stále mladších pacientek. I přes osvětu, samovyšetřování a preventivní programy, se počty pacientek zvyšují, a co hůř, jsou i takové, u nichž je rakovina již pokročilá a je nutné odstranit prs, popř. oba, žena podstupuje další léčbu, radioterapii, hormonální terapii atd. I přes snahu lékařů dochází k úmrtím některých pacientek. Vědci se tedy snaží najít nové možnosti léčby.

Buňkyhypoxických nádorů jsou schopné žít i v prostředí s nižší koncentrací kyslíku. Je těžké je léčit i vlivem toho, že v sobě mají málo cév, které by je okysličovaly. Při podávání chemoterapeutik blokují tvorbu kyslíkových radikálů, kterou chemoterapeutika zvyšují. Právě volné radikály pak mohou napomoci zničení nádorové buňky.

Vzhledem k tomuto faktu autoři využili právě chlorelu, neboť ta v průběhu fotosyntézy tvoří také velké množství kyslíku a jeho sloučenin. Autoři vytvořili hydrogel obsahující chlorelu, který se rychle mění na pevnou želatinu, a ten nanesli na zlatou nanodestičku. Takto uchycená chlorela produkovala velké množství kyslíku, oxygenovala hemoglobin, a to právě díky fotosyntéze, která probíhala po vystavení chlorely světlu o vlnové délce 660 nanometrů. Toto se potvrdilo v pokusech jak v na buněčných kulturách, tak na organismech. Použité zlato navíc zvýšilo okolní teplotu na 41−42 stupňů Celsia po vystavení laserovému paprsku.

Tyto dva mechanismy, tj. zvýšení oxidačního stresu a teploty, vedly k ničení nádorových buněk. A to i díky zvýšení tvorby cév uvnitř nádoru, což pak umožní vnik chemoterapeutika v krevním oběhu také do hypoxického nádoru. Na myším modelu se podařilo prokázat, že chlorela v genu na zlaté nanodestičce s přidáním chemoterapie doxycyklinem po vystavení záření snižuje růst nádoru a pomáhá ho léčit. Toto místní podání destičky k nádoru by mohlo být novým léčebným přístupem.

Lee C, Lim K, Kim SS, Thien LX, Lee ES, Oh KT, Choi HG, Youn YS. Chlorella-gold nanorods hydrogels generating photosynthesis-derived oxygen and mild heat for the treatment of hypoxicbreast cancer. J ControlRelease 2018 Dec 10.:77-90.