Čínský herbář
Čeština

Chlorela podporuje regeneraci a nárůst svalové hmoty

Chlorely jsou zelené jednobuněčné řasy, existuje mnoho druhů, ale mají velmi podobné účinky, tj. složení. Ukazuje se, že jsou právem označovány jako zelená superpotravina. Ukazuje se, že chlorela podporuje správnou funkci trávicího systému, podporuje funkce imunitního systému, působí protirakovinně a obsahuje též jedinečnou složku chlorelový růstový faktor, který podporuje hojení.

chlorela

A právě regenerační schopnosti zajímaly autory této studie.

Mnoho nemocí, ale také zvyšující se věk jsou spojené se ztrátou svalové hmoty, tj. sarkopenií. Dochází k úbytku motorických jednotek (plotének) míst, kde se stýká nerv a sval a je vyvolán vzruch vedoucí k aktivaci svalu, zmenšují se svalová vlákna a odumírají. To může být dáno také špatným okysličením svalů, špatným využitím glukózy atd.

Sarkopenie vede k omezení pohyblivosti, výdrže, je spojená se slabostí, pády, snížením sebeobstarávání se. Člověk se stává závislý na druhých. Je snaha najít možnosti, jak podpořit svalovou hmotu, tj. chránit svalové buňky, popř. podpořit jejich tvorbu, tvorbu svalových vláken atd.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z lidských myoblastů (od 17letých a 20letých dárců), což jsou předstupně zralých svalových buněk, tj. diferencuje se do buněk kosterní svaloviny. Myoblasty vystavily působení chlorely. To vedlo k zajímavému jevu. Myoblasty od 20letých dárců se dokázaly dále množit, zvýšil se tedy jejich počet. Myoblasty se také měnily na zralé svalové buňky a začaly se vytvářit myotubula, což jsou mnohojaderné útvary, ze kterých vzniká svalové vlákno. Docházelo tedy k vytváření nového svalu.

Studií se tedy podařilo prokázat, že chlorela stimuluje myoblasty k množení a zrání, které vede k myogenezi, novotvorbě svalové hmoty. Toho by mohlo být využito také v klinické praxi pro pacienty, kteří mají úbytek svaloviny. Její obnovení by jim zvýšilo kvalitu života.

Nurhazirah Zainul Azlan, Yasmin Anum Mohd Yusof, Ekram Alias, and Suzana Makpol, “Chlorella vulgarisImproves the Regenerative Capacity of Young and Senescent Myoblasts and Promotes Muscle Regeneration,” Oxidative Medicine and Cellular Longevity, vol. 2019, Article ID 3520789, 16 pages, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/3520789.