Čínský herbář
Čeština

Chlorela pro celkové posílení, pokus na rybách

Chlorela je zelená sladkovodní řasa, které je poslední roky velmi populární a označovaná jako zelená superpotravina. To je dáno hlavně jejím složením. Chlorela má nejvyšší koncentraci chlorofylu ze všech rostlin. Jedná se zelený pigment, který je nutný pro fotosyntézu, má však také antioxidační, protinádorové aj. účinky. Další důležitou složkou chlorely je chlorelový růstový faktor, který podporuje obnovu tkání, jejich regeneraci. Chlorela je v současnosti pěstována ve velkém, aby se pokryla poptávka, a to buď ve venkovních nádržích, nebo uzavřených tancích. Některé účinky již byly zmíněny výše, chlorela také podporuje trávení, zlepšuje imunitu atd.

Chlorella

V této studii autoři zjišťovali, jaký bude mít vliv přidání chlorely k potravě karase zlatého. Mnohdy není možné studie provádět na savcích, či dokonce člověku, ale je možné předpokládat, že by efekt byl podobný.

Výchozí hmotnost karasů byla cca 1,27 gramů, jednalo se o potěr. Takto malé rybky byly rozděleny do 4 skupin a každá byla krmená jinak, a to s 0 %, 1 %, 2 % nebo 4 % chlorely. Takto byly ryby krmeny 8 týdnů. Hodnotil se přírůstek hmotnosti, růst, příjem potravy a hlavně jejich rozdíl mezi skupinami ryb. Dalo by se říci, že čím více chlorely v krmivu, tím větší měly ryby chuť k jídlu. To bylo také spojené s vyšší hmotností a celkovou velikostí a mohutností ryb. Vědci nezjistili, že by byly rozdíly v celkovém oběhu bílkovin a jaterní tkáni ryb. U ryb, které dostávaly i chlorelu, došlo také ke změně aktivity některých genů a jejich přepisu. Jednalo se hlavně o geny spojené s imunitními funkcemi, tj. geny, jejichž přepisem např. vznikají povrchové molekuly, které aktivují imunitní buňky, prezentují antigeny, podporují tvorbu prozánětlivých cytokinů, také došlo ke zvýšení protilátek IgM v ledvinách. Zvýšil se také přepis genu NPY, jehož produktem je neuropeptid Y, který funguje v mozku jako neurotransmiter a podporuje vznik nových neuronů. Některé geny byly naopak umlčeny.

Celkově je možné říct, že chlorela podpořila růst ryb i jejich imunitní odpověď a vývoj centrálního nervového systému.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/are.13797?af=R