Čínský herbář
Čeština

Chlorela proti alergii

Do skupiny chlorela patří mnoho druhů, nejznámější jsou Chlorella pyrenoidosa, Chlorella vulgaris atd. Mají však společné to, že se jedná o zelené jednobuněčné řasy, které mají nejvíce chlorofylu mezi rostlinami. Obsahují také další biologicky aktivní látky, které podporují zdraví živočichů. Jedinečnou složkou je chlorelový růstový faktor, který podporuje regeneraci tkání. Krom regenerace zlepšuje chlorela stav trávicího systému, moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje hodnoty cholesterolu, ničí nádorové buňky atd.

alergie

V této studii se autoři snažili zjistit, jestli má chlorela protialergické účinky. Alergií trpí stále větší počet lidí, je zprostředkována imunitní aktivací. Nejčastější je typ alergie, který je zprostředkován protilátkami IgE, dochází k aktivaci proalergenních imunitních buněk, tj. žírné buňky, eosinofily, bazofily, T lymfocyty Th2. Některé imunitní buňky uvolňují váčky (degranulují), které obsahují látky, které vyvolají okamžitou reakci, jako je slzení, rýma, stažení svalů v dýchacích cestách atd. Jedná se o časnou fázi. Později se však na základě této reakce rozvíjí také zánět, který poškozuje tkáň. 

Ke svému pokusu vytvořili vodný extrakt z chlorely a ten testovali na myších s alergií. Myši byly senzitizované, alergizované na alergen z vaječného bílku ovalbumin (OVA), když jim byl podán opětovně, vyvolal alergickou reakci. Sledovali, jaké budou hodnoty IgE, hladina prozánětlivých s alergií spojených cytokinů, také hodnoty z váčků uvolněných látek, např. histaminu.

Ukázalo se, že pokud je podáván vodný extrakt z chlorely, jsou alergické reakce velmi omezeny. U myší nedochází k takovému nárůstu IgE, stejně tak jsou nižší hodnoty prozánětlivých cytokinů. To bylo dáno hlavně změnou poměrů v reaktivitě imunitního systému. Potlačila se aktivita Th2 ve prospěch nealergické aktivity Th1. Co bylo také důležité, že chlorela blokovala uvolnění váčků z imunitních buněk, tj. nedocházelo k degranulaci žírných buněk.

Autorům se podařilo prokázat, že podávání vodného extraktu z chlorely alergickým myším, vede k omezení příznaků alergie. Chlorela pracuje s imunitním systémem a zlepšuje jeho funkce.

Bae MJShin HSChai OHHan JGShon DH. Inhibitory effect of unicellular green algae (Chlorella vulgaris) water extract on allergic immune response. J Sci Food Agric. 2013 Sep;93(12):3133-6. doi: 10.1002/jsfa.6114.