Čínský herbář
Čeština

Chlorela snižuje oxidační stres a posiluje imunitní systém tlamouna nilského

Ačkoli se většina studií provádí na zvířatech, je možné očekávat, že by se podobného výsledku dosáhlo také ve studiích s dobrovolníky. Takové jsou však velmi náročné a drahé.

V této studii autoři sledovali vliv chlorely na oxidační stres a imunitní systém tlamouna nilského, kterého vystavili dlouhodobému působení toxického chlorpyrifosu. Jedná se o dnes již zakazovaný insekticid, který se však z prostředí těžko odbourává. Jeho působením dochází k poškození hormonálního, nervového i imunitního systému a zvyšuje se oxidační stres, který je pro organismus velmi škodlivý.

Chlorela je jednobuněčná zelená sladkovodní řasa, která je označovaná za superpotravinu. Je extrémně bohatá na bílkoviny, ale i vitamíny, minerály aj. Důležitý je komplex látek, který se nazývá chlorelový růstový faktor, který podporuje regeneraci poškozené tkáně. Pokusy z chlorelou také prokázaly, že výrazně snižuje oxidační stres, posiluje imunitní systém, ničí nádorové buňky i mnohé infekční patogeny atd. Proto byla vybrána v této studii.

chlorela

Ryby byla krmeny potravou s chloropyrifosem, některé pak dostávaly také různou dávkou chlorely.

Nebylo překvapením, že ryby, které byly tráveny chloropyrifosem a dostávaly také chlorelu, měly lepší zdravotní stav. Došlo k výraznému snížení toxickou látkou zvýšeného oxidačního stresu. Chlorela stimulovala aktivitu enzymů v těle, které volné radikály neutralizují (např. glutation peroxidáza). U ryb došlo k posílení funkcí imunitního systému, zvýšily se hodnoty účinků, které posilují imunitní odpověď a také růstového faktoru, který podporuje regeneraci tkání. Nejvyšší účinnost měla nejvyšší podávaná dávka, kdy chlorela tvořila 3 % stravy ryb. Zdá se, že chlorela také podpořila odbourávání/vyloučení insekticidu z těla ryby.

Chlorela tedy snížila oxidační stres, zvýšila funkce imunitního systému a pomohla k detoxikaci. Tyto výsledky pro nás mají pozitivní význam proto, že tyto pesticidy jsou ve vodním prostředí, a pokud jíme ryby, dostáváme je do těla s jejich masem. Pokud by se ryby toxických látek zbavily, bylo by maso kvalitnější. Navíc je pak vysoká pravděpodobnost, že by chlorela mohla mít podobný pozitivní vliv také přímo na člověka

 

Zahran E, Elbahnaswy S, Risha E, El-Matbouli M. Antioxidative and immunoprotective potential of Chlorella vulgaris dietary supplementation against chlorpyrifos-induced toxicity in Nile tilapia [published online ahead of print, 2020 May 18]. Fish Physiol Biochem. 2020;10.1007/s10695-020-00814-8. doi:10.1007/s10695-020-00814-8