Čínský herbář
Čeština

Čínská směs a Cordyceps sinensis zlepšuje jaterní fibrózu

Cordyceps (Cordyceps sinensis) je parazitická houba, které se živí hmyzem, resp. jeho larvami a kuklami, jejichž vnitřky během zimování pod zemí zcela stráví a schránku vyplní. Na jaře vyrazí plodnice na povrch země a může se sbírat. C. sinensis roste v nadmořských výškách Himalájí. Stále se ho nedaří plně kultivovat uměle. Je tedy velmi vzácný. Tradiční čínská medicína jej využívá na řešení mnoha zdravotních potíží dlouhá tisíciletí a současné studie dokládají, že Cordyceps posiluje imunitní systém, ničí rakovinné buňky, zabíjí mnohé patogeny, posiluje fyzickou kondici, snižuje cholesterol a mnoho dalšího. Stále se hledají nové možnosti využití Cordycepsu.

jatra

V této studii autoři využili směs CGA, která obsahuje také polysacharid z mycelií C. sinensis, dále gypenosiny a amygdalin. Testovali ji jakožto možného ochránce jater před poškozením a fibrózou po podání tetrachlormetanu.

Pokusná zvířata byla vystavena tetrachlormetanu a provedla se analýza vzorků jaterní tkáně, zda došlo k úmrtí jaterních buněk, k fibróze atd.

Jaterní tkáň bez CGA vykazovala výrazné změny, byly vyšší hodnoty jaterních enzymů, výrazně se zvýšila aktivita faktorů, které jsou spojené s apoptózou, tj. buněčnou smrtí – Bax, Bak, aktivované kaspázy 3, 9…, a také produkce kolagenu a hladkých svalů, což je spojené s fibrotizací tkáně, kdy je funkční tkáň nahrazena nefunkční, čímž dochází ke ztrátě funkce jater.

Podávání CGA však zmírnilo dopady podávání tetrachlormetanu. To se projevilo snížením jaterních enzymů a také odumřelo méně jaterních buněk. Zvýšila se aktivita složek, které působí proti apoptóze, např. Bcl-2. Společně s tím se snížila produkce hladkého svalstva a kolagenu, tudíž nedocházelo k vzniku fibrózní tkáně.


Pokusem se podařilo prokázat, že CGA zmírňuje fibrózu jater po podání tetrachlormetanu.

Tian H, Liu L, Li Z, Liu W, Sun Z, Xu Y, Wang S, Liang C, Hai Y, Feng Q, Zhao Y, Hu Y, Peng J.Chinesemedicine CGA formulaameliorates liver fibrosisinduced by carbon tetrachloride involving inhibition of hepatic apoptosis in rats. J Ethnopharmacol 2018 Nov 21.