Čínský herbář
Čeština

Coprinus − antioxidační vlastnosti

Díky obsahu polysacharidů typu beta glukanů coprinus-hnojnik-antioxidantovlivňuje imunitní systém, má protirakovinné účinky, vyrovnává hladinu cukru v krvi aj.

Dle jeho složení se vědci domnívají, že má i antioxidační účinky, což se pokusili potvrdit. Volné radikály vznikají fyziologicky při dějích v organismu, např. trávení, ale organismus má kapacitu takto vytvořené volné radikály neutralizovat, pokud je však jejich tvorba zvýšená, např. při infekcích, zánětu, špatném životním stylu, vyčerpají se neutralizátory volných radikálů v těle, např. glutation. Volné radikály, které nebyly neutralizovány, poškozují buněčné membrány i DNA, jsou mutagenní a rakovinotvorné, aktivují imunitní systém, rozvíjí se zánět, a tím i další tvorbu volných radikálů, výsledkem je stárnutí organismu, degenerativní nemoci atd.

 

Zda je tedy možné využít Coprinus jako antioxidant ověřovali vědci na krysách, u nichž indukovali oxidativní stres podáním aloxanu a tetrachlormetanu. Efekt Coprinu byl sledován pomocí parametrů jako aktivita xantin oxidázy, glutation peroxidázy, katalázy, lipidové peroxidace aj. v jaterní tkáni, kterou zkoumali i histologicky.

Po podání tetrachlormetanu dochází k nárůstu lipidové peroxidace, tj. poškození lipidů buněčné stěny, peroxidázové aktivity, ale snižuje se aktivita katalázy, která neutralizuje radikály. Navíc se u pokusných krys objevily  změny v játrech, která byla více infiltrována lymfocyty, rozvíjela se v nich zánětová reakce. Pokud byl podán Corpinus, ukázalo se, že má antioxidační účinky. Došlo ke snížení koncentrace volných radikálů, jednotlivé měřené parametry se dostaly téměř do normálu, aktivita enzymů se zvýšila, nedošlo ani k výrazným změnám v játrech.

Je tedy patrné, že Coprinus obsahuje složky, které snižují oxidační stres, a tím snižují riziko rozvoje civilizačních, degenerativních nemocí i v případě, kdy je patologický stav násilně navozen.

 

Zdroj:

Popović M, Vukmirović S, Stilinović N, Capo I, Jakovljević V.Anti-oxidative activity of an aqueous suspension of commercial preparation of the mushroom Coprinus comatus. Molecules. 2010 Jun 24;15(7):4564-71.