Čínský herbář
Čeština

Cordycepin proti Parkinsonově nemoci

Cordycepin je látka, která se získává z hub z rodu Cordyceps. Největší obsah této účinné látky má Cordyceps militaris (housenice červená). Na rozdíl od svého příbuzného C. sinensis je rozšířený po celém světě. Je to parazit infikující larvy a kukly hmyzu, které pak využívá jako zdroj živin, když se dostane do jejich schránky, ze které na jaře vyrazí nad zem. Larvy se totiž na zimu zahrabávají již napadené sporami Cordycepsu. Cordyceps je nedílnou součástí tradiční čínské medicíny a zároveň s ním proběhlo velké množství studií. Jejich výsledky dokazují, že Cordyceps militaris zlepšuje fungování imunitního systému, je prevencí a léčbou civilizačních nemocí, působí antioxidačně, snižuje cholesterol a cukr v krvi, působí protirakovinně a protimikrobiálně atd.

parkinsonova-choroba

V této studii autoři zjišťovali, zda je možné Cordyceps militaris využít také u Parkinsonovy nemoci, zda bude přínosem.

Parkinsonova nemoc je chronické postupující neurodegenerativní onemocnění. Dochází k zániku neuronů produkujících dopamin. Nedostatek dopaminu pak vede k typickým projevům Parkinsonovy nemoci, kde dominuje třes, narušení zahájení pohybu, psychické poruchy i zhoršení mozkových funkcí. V mozku během nemoci probíhá mírný, ale trvalý zánět, jehož vlivem se také zvyšuje oxidační stres, tj. produkce volných radikálů, které zpětně zánět zvyšují.

Pro svůj pokus autoři vytvořili krysí model Parkinsonovy nemoci a také zkoušeli účinky Cordycepinu na neuronech v buněčné kultuře.

Krysám byl narušen mozek tak, aby se u nich vyvinula Parkinsonova nemoc a rozvinul se zánět. Části krys se podával cordycepin, aby se porovnal stav léčených a neléčených krys. Podávání cordycepinu vedlo k výraznému zmínění projevu Parkinsonovy nemoci. Krysy se lépe pohybovaly. Zkoumání mozku ukázalo, že nedošlo k tam velkému zániku neuronů produkujících dopamin. Navíc byl omezen také rozsah a síla ničivého zánětu.

Při pokusech na nervových buňkách se potvrdily výsledky získané od zvířat, tj. že cordycepin působí ochranně. Snižuje zánět a chrání neurony před poškozením.

Tohoto poznatku by bylo možné využít také u pacientů, kteří trpí Parkinsonovou nemocí. Pro potvrzení je však nutné provést také klinické studie, ty zatím chybí.

Cheng CZhu X. Cordycepin mitigates MPTP-induced Parkinson's disease through inhibiting TLR/NF-κB signaling pathway. Life Sci. 2019 Feb 18. pii: S0024-3205(19)30127-4. doi: 10.1016/j.lfs.2019.02.037.