Čínský herbář
Čeština

Cordycepin zvyšuje citlivost buněk gliomu k léčbě

Cordyceps militaris a sinensis jsou parazitické houby, které se „živí“ larvami, které infikují svými sporami. Obě tyto houby jsou velmi ceněné hlavně v rámci tradičních asijských medicín. Zatímco Cordyceps militaris je možné najít celosvětově a je také poměrně dobře pěstovatelný, Cordyceps sinensis se omezuje jen na náhorní planiny Himalájí a jeho umělé pěstování je velmi složité. Obě tyto houby obsahují velmi účinnou látku ‒ cordycepin. Tato má výrazné protizánětlivé, imunostimulační, protimikrobiální, antioxidační účinky. Působí též protirakovinně.

gliom

V této studii autoři testovali, zda by mohl být cordycepin využit také pro zlepšení stavu pacientů s gliomem. Jedná se o mozkový nádor, který může být různě rizikový, od nádorů, které nejsou invazivní až po obávaný glioblastom multiforme. Mozkové nádory je velmi těžké odoperovat, vždy je riziko poškození mozku, navíc mnohé gliomy jsou neoperovatelné, prorůstají mozkem. Nádorové buňky jsou také málo citlivé na protinádorovou léčbu, tj. radioterapii a chemoterapii. V současné době se využívá látka temozolomid jako první volba při léčbě pacientů. Tato látka spouští nitrobuněčné pochody, které vedou k buněčné smrti, apoptóze. Ale na mnohé buňky nepůsobí ani tato látka.

Cordycepin by mohl pomoci zvýšit její účinky, působí totiž na stejné nitrobuněčné cesty, které jsou zodpovědné za zahájení apoptózy.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z gliomových buněk, ty kultivovali s temozolomidem, cordycepinem nebo temozolomidem v kombinaci s cordycepinem. Sledovali, jaký vliv na ně budou mít přidané látky. Samotné gliomové buňky se poměrně rychle dělily, tj. proliferovaly, měly tendenci migrovat (základ metastazování) a také měly invazivní charakter (tj. pronikání do okolních tkání). Cordycepin však toho vše narušil a buňky ztratily svou „nebezpečnost“. Došlo k zastavení buněčného cyklu, jímž musí buňka projít, než se rozdělí, a mnohé buňky podlehly apoptóze. Podobný efekt mělo také podání temozolomidu. Pokud však byly cordycepin a temozolomid zkombinovány, došlo k synergickému efektu, tj. obě látky se posilovaly v účincích. Výrazně se zvýšil počet buněk, které byly usmrceny. Navíc se také výrazněji snížila aktivita genů a produkce působků, které podporují buněčné přežití a šíření nádorových buněk. Při pokusech na zvířecím modelu se také prokázalo, že kombinovaná terapii vede ke zmenšení nádoru a prodlužuje dobu přežití zvířat.

Jedná se o důležitý poznatek, jehož by mohlo být využito v klinické praxi. 


Bi Y, Li H, Yi D, Sun Y, Bai Y, Zhong S, Song Y, Zhao G, Chen Y. Cordycepin Augments the Chemosensitivity of Human Glioma Cells to Temozolomide by Activating AMPK and Inhibiting the AKT Signaling Pathway. Mol. Pharm. 2018 Oct 17.