Čínský herbář
Čeština

Cordycepin zvyšuje plodnost

Cordyceps militaris je jedlá houba, která se chová jako parazit. Její spory se uchytí na larvách hmyzu, které se zahranou na zimu do země. S nimi zahrabané spory postupně „vyklíčí“ a prorostou na nitra larvy a tvoří podhoubí, k čemuž využívá živiny získané z těla hmyzu. Cordyceps pak vytvoří plodnici, která vyrazí ze zbylé hmyzí schránky na povrch. Má žlutou barvu a kyjovitý tvar. Tradiční čínská medicína využívá C. militaris k léčení mnoha zdravotních obtíží, a to dlouhá staletí. Proběhlo také mnoho vědeckých studií, které dokládají, že Cordyceps militaris posiluje imunitní systém, ale působí také protizánětlivě, je prevencí a léčbou metabolického syndromu, vysokého cholesterolu, cukrovky…, ničí rakovinné buňky, neutralizuje volné kyslíkové radikály atd. Důležitou složkou Cordycepsu je cordycepin.

 

cordyceps_fertility

 

V této studii se autoři zaměřili na novou možnost využití Cordycepsu. Testovali jej, zda zvládne ochránit plodnost u stárnoucích samců krys. S věkem u všech živočichů klesá plodnost, objevují se sexuální dysfunkce, snižuje se produkce spermií atd.

Vědci pracovali s několika skupinami krys. Byla to skupina mladých krys (2 měsíce staré), staré krysy (12 měsíců) a skupina starých krys, která dostávala cordycepin. Sledoval se stav spermií, jejich tvorba, hormony, enzymy, které snižují oxidační stres atd. V porovnání s mladými krysími samci měli ti staří sníženou produkci spermií, poklesla také jejich pohyblivost a celkově došlo k degenerativním změnám ve varlatech. Pokud se však porovnala skupina starých myší a skupina starých myší s cordycepinem. Byly na tom stejně staré krysy s cordycepinem mnohem lépe. Pohyblivost spermií sice nedosáhla kvality mladých krys, ale byla výrazně zvýšená. Posílila se také celková tvorba spermií, zvýšila se tedy plodnost krys. Snížení oxidačního stresu také snížilo poškození varlat.

Studií se tedy potvrdilo, že je možné podpořit a prodloužit plodnost u stárnoucích krys. Je pravděpodobné, že podobný ochranný vliv na varlata a plodnost bude mít cordycepin také u dalších živočichů, včetně člověka. Mohl by tedy sloužit jako doplněk k léčbě sexuálních dysfunkcí a neplodnosti.

 

Kopalli SRCha KMLee SH. Cordycepin, an Active Constituent of Nutrient Powerhouse and Potential Medicinal Mushroom Cordyceps militaris Linn., Ameliorates Age-Related Testicular Dysfunction in Rats. Nutrients. 2019 Apr 23;11(4). pii: E906. doi: 10.3390/nu11040906.