Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a astma

Cordyceps militaris je jedlá parazitická houba, která infikuje hlavně larvy a kukly různých druhů hmyzu ze skupiny Lepidopteran, např. bourec morušový. Spory Cordycepsu přistanou na larvách a proniknout do nitra. Infikovaný hmyz se zahrabe do země, kde dojde k růstu hyf a vytvoří se podhoubí, mycelium, které zaplní celou schránku hmyzu (využívá ho jako zásobárnu živin) a nakonec z ní vyrazí plodnice, která má kyjovitý tvar a žlutou až oranžovou barvu. Cordyceps se po tisíciletí využívá v tradiční čínské medicíně. Je to zdroj mnoha biologicky důležitých látek, např. polysacharidů, cordycepinu (adenosi), mastných kyselin, aminokyselin, minerálů at. Současné výzkumy ukazují, že Cordyceps je schopný modulovat aktivitu imunitního systému, zabíjet nádorové buňky i mnohé infekční patogeny, snižuje hodnoty krevního tuku a cukrů i oxidační stres.

Cílem studie bylo zjistit, zda Cordyceps militaris snižuje zánět a příznaky astmatu v myším modelu. Myši byly sensitizované na ovalbumin (OVA; složka vaječného bílku, která se myším podávala opakovaně, aby se u nich rozvinulo alergické astma).

Astma je chronické zánětlivé, převážně alergické, plicní onemocnění, u nějž je přítomná hyperreaktivita dýchacích cest, vratná obstrukce dýchacích cest (bronchospasmus, stažení dýchacích cest), což se projeví jako dušnost, hvízdání, kašel, dále je zvýšená produkce hlenu, plíce jsou infiltrovány prozánětlivými imunitními buňkami, hlavně eozinofily a mastocyty. Může dojít i k nevratným změnám, tj. k fibróze, ztluštění hladkého svalstva dýchacích cest…. Léčba by měla být personalizovaná. Měla by respektovat potřeby pacienta, jeho příznaky i tíži nemoci. Součástí léčby jsou antihistaminika, inhalátory, a to úlevové, tak preventivní, které obsahují dlouho účinkující bronchodilatancia (rozšiřují průdušky) a kortikoidy, antileukotrieny atd.

Na OVA sensitizované astmatické myši byly léčeny polysacharidy získanými z Cordycepsu militaris (v dávkách 25, 50 nebo 100 mg/kg) a byly vystaveny OVA, který u nich spustil alergický zánět v plicích. Autoři analyzovali hodnoty určitých substancí (markerů), které odráží přítomnost a míru zánětu, např. interleukiny IL-4, IL-5, IL-13, eotaxin, protilátky IgE (spojené s alergií) a interferon gama, a to v krvi i v plicích. Myši, které byly léčeny polysacharidy měly mnohem nižší hodnoty měřených markerů, včetně hladin IgE. Polysacharidy také snížily počty zánětlivých imunitních buněk v plicích a produkci hlenu (omezilo se zvětšení a aktivita pohárkových buněk v plicích), snížila se také reaktivita dýchacích cest.

Výsledky naznačují, že polysacharidy z Cordycepsu militaris mají potenciál pomoci u alergického astmatu.

 

Cordyceps polysaccharide ameliorates airway inflammation in an ovalbumin-induced mouse model of asthma via TGF-β1/Smad signaling pathway

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569904819304112

https://doi.org/10.1016/j.resp.2020.103412