Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a kontaktní dermatitida

Cordyceps militaris je parazitická houba, která infikuje larvy a kukly hmyzu. Na rozdíl od svého příbuzného Cordyceps sinensis je militaris rozšířený po celém světě a snáze pěstovatelný uměle. Cordyceps militaris je po tisíciletí známý pro své léčebné účinky. Současné studie zaměřené na zkoumání složení a účinků houby dokládají, že Cordyceps zlepšuje fungování imunitního systému, zmírňuje oxidační stres, snižuje hodnotu krevního cholesterolu a cukru, ničí nádorové buňky a mnoho dalšího.

svědění-kůže

V této studii se autoři zaměřili na možnost ovlivnit kontaktní dermatitidu Cordycepsem. Kontaktní dermatitida je charakterizována kožními změnami po kontaktu s pro člověka dráždivou látkou, může se jednat o chemické sloučeniny, ale také alergeny. Tyto látky vyvolají povrchový zánět pokožky, který se projeví zarudnutím, otokem a různým druhy pupínků. Při chronické formě se objevuje ztluštění, suchost a praskání pokožky.

Autoři testovali Cordyceps in vitro a in vivo. Důležitá je v tomto případě jeho protizánětlivá aktivita. Nejprve tedy kultivovali makrofágy (imunitní buňky) s Cordycepsem. Jejich aktivita byla snížená, produkovaly méně prozánětlivého TNF alfa a snížila se aktivita některých enzymů, které také podporují zánět. Tento výsledek byl dán tím, že Cordyceps omezuje aktivitu genů, které kódují prozánětlivé látky.

Další část pokusu byla prováděna na myších. U nich byla navozena alergická kontaktní dermatitida podobná té lidské, a to na ušním boltci. Části myší se poté podával Cordyceps, připravený přípravek rovnou na poškozenou pokožku. Tato léčba vedle k výraznému snížení otoku a ke snížení zesílení pokožky.

Obě části pokusu tedy prokázaly, že Cordyceps militaris snižuje zánět a je možné jej využít také v případě zánětu pokožky, i u kontaktní alergické dermatitidy.

Kwon HKSong MJLee HJPark TSKim MIPark HJ. Pediococcuspentosaceus-Fermented Cordyceps militaris InhibitsInflammatory Reactions and AlleviatesContact Dermatitis. Int J Mol Sci. 2018 Nov 7;19(11). pii: E3504.