Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a léčbě nefritid

Její životní cyklus závisí na hmyzu a jeho larvách, housenkách, v nichž parazituje. Cordyceps je velmi ceněnou houbou v čínské medicíně. Je využíván k léčbě řady zdravotních obtíží, poruch imunity, rakovin, infekcí, kardiovaskulárních nemocí, ale používá se též jako celkově posilující, únavu, fyzickou i psychickou, snižující přípravek. Cordyceps však studuje a využívá i klasická medicína. Vědeckým postupy potvrzuje jeho již čínskou medicínou známé účinky.

ledvinyNemoci ledvin jsou v naší populaci stále častější. Mají rozdílné příčiny, v důsledku ale často dochází k chronické nedostatečnosti až selhání ledvinných funkcí, kdy je nutné pacienta dialyzovat a stává se kandidátem na transplantaci. Jedna z forem nefritid je spojena se zmnožením mesangiálních buněk, tj. buněk v místě mezi glomerulárními kapilárami v glomerulárním klubíčku, což vede k útlaku dalších struktur.

Ač není typické, že by se Cordyceps využíval k léčbě ledvin, vědci se vydali i na toto pole. Využili polysacharidy z Cordycepsu CPS-F či CPS-2, u nichž bylo prokázáno, že mají protizánětlivé a antioxidační účinky. Vědci však také odhalili, že tyto polysacharidy inhibují uvolnění PDGF-BB; tj. z krevních destiček pocházející růstový faktor BB; snižují tvorbu volných radikálů a syntézu TNF-α aj. Důležitý fakt ovšem je, že polysacharidy z Cordycepsu díky vlivu na uvolnění PDGF-BB snižují dělení mesangiálních buněk, a to v závislosti na výši podané dávky. Navíc jsou tyto polysacharidy schopné i snížit expresi receptoru pro zmíněný faktor, takže i když je PDGF-BB přítomen, buňky na něj nereagují dělením. Tím nedochází k nárůstu počtu těchto buněk, masy, kterou vytváří a jež utlačuje funkční ledvinnou tkáň.

Společně se snížením zánětové aktivity dává Cordyceps novou možnost, jak ovlivnit zánětlivé procesy v ledvinách i podpořit zlepšení stavu již poškozených ledvin.

 

Zdroj:

Wang Y, Wang Y, Liu D, Wang W, Zhao H, Wang M, Yin H. Cordyceps sinensis polysaccharide inhibits PDGF-BB-induced inflammation and ROS production in human mesangial cells. Carbohydr Polym. 2015 Jul 10;125:135-45.

 

Wang Y, Liu D, Zhao H, Jiang H, Luo C, Wang M, Yin H. Cordyceps sinensis polysaccharide CPS-2 protects human mesangial cells from PDGF-BB-induced proliferation through the PDGF/ERK and TGF-β1/Smad pathways. Mol Cell Endocrinol. 2014 Feb 15;382(2):979-88.