Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a Parkinsonova nemoc

Cordyceps militaris je parazitická houba, jejíž spory se provrtají přes pevnou kukly hmyzu a využívají hmyz jako zásobárnu živin. Postupně schránku vyplní. Poté se vytvoří plodnice, která vyrazí z kukly. Plodnice je kyjovitá a jasně žlutá. Houba je jedlá a chutná. Obzvláště v asijských zemích je používán v kuchyni, ale hlavně jako léčivo. Současné studie přinesly výsledky svědčící o tom, že Cordyceps má imunomodulační, protizánětlivé, antioxidační, protinádorové, protimikrobiální, cholesterol snižující účinky.

altzheimer

V této studii se autoři zaměřili na možnost, že by bylo možné využít Cordyceps jako prevenci a zpomalení postupu Parkinsonovy nemoci. Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, které je spojené s úbytkem nervových buněk v mozku, které tvoří dopamin. To vede k narušení pohyblivosti, zahájení pohybu, ke třesu i zhoršení mozkových funkci atd.

Autoři vytvořili myší model lidské Parkinsonovy nemoci. Pomocí podání rotenonu poškodili neurony v mozku myší. Části myší podávali Cordyceps a části ne. Sledovali stav mozku (odebrali vzorky mozkové tkáně) a také chování myší.

Při pokusech na nervových buňkách se ukázalo, že Cordyceps snižuje počet buněk, které vlivem rotenonu zemřou, tj. chrání je před apoptózou, více buněk tedy přežije a může dále fungovat.

Při testech chování se ukázalo, že myši mají problémy s pohyby, měly třes, pohyb špatně cílily atd. Myši, které ale dostaly také Cordyceps, měly zcela jiné výsledky. Došlo ke zlepšení stavu, zmírnění nekontrolovaných pohybů, schopnosti cílit pohyby atd.

V mozku Cordycepsem léčených myší se zvýšil počet neuronů produkujících dopamin v části mozku, která souvisí s Parkinsonovou nemocí, tj. substantia nigra. Díky tomu se udržely potřebné hodnoty dopaminu a jeho dalších produktů i přes podání pro neurony toxického rotenonu. V mozku myší s Cordycepsem byla také menší ztráta nervových buněk, došlo ke snížení faktorů, které podporují apoptózu, tj. buněčnou smrt, a zvýšily se faktory, které před apoptózou chrání.

Studie tedy ukázala, že Cordyceps chrání nervové buňky před buněčnou smrtí, čímž působí jako prevence před vznikem Parkinsonovy nemoci a patrně i jiných neurodegenerativních nemocí.

Jiang XTang PCChen Q, et al. Neuroprotective effects of cordycepin with anti-apoptosis mechanism based on mitochondrial pathway in rotenone-induced parkinsonism rat model. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2019 Sep 5. doi: 10.2174/1871527318666190905152138.