Čínský herbář
Čeština

Cordyceps jako ochrana před demencí

Cordyceps (Cordyceps sinensis, housenice čínská) je parazitická houba, která napadá larvy a kukly hmyzu. Spory houby se uchytí na povrchu hmyzu a prorůstají do jeho nitra, živí se jím, až zcela vyplní hmyzí schránku, z níž pak vyrůstá plodnice. Cordyceps sinensis roste na omezeném prostoru, tj. vysokohorské oblasti Himalájí, navíc je velmi těžko vypěstovatelný, je tedy velmi vzácný a drahý. Cordyceps je po staletí využívaný tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha zdravotních obtíží. Účinnost Cordycepsu se potvrdila i pomocí studií. Je známé, že Cordyceps zlepšuje fungování imunitního systému, posiluje fyzickou i psychickou kondici, působí protirakovinně a protimikrobiálně, snižuje tuky a cukry v krvi, neutralizuje volné radikály a mnoho dalšího.

demence

 

V této studii se autoři zaměřili na otázku, zda je možné využít Cordyceps také ke zmírnění poškození mozku, ke kterému dochází při poškození cév. Mnohé degenerativní procesy v mozku probíhají na základě ischémie, tj. nedokrevnosti. Ta je způsobena buď postupným přerušením přívodu krve (pomalu odumírají nervové buňky), nebo náhlým (mrtvice). Pokud je poškození mozku způsobené právě vinou poškození cév, mluvíme o vaskulární demenci. S tou se často setkáváme u pacientů s aterosklerózou, která se nevyhýbá ani mozkovým cévám.

Neuroprotektivní, ochranné, účinky Cordycepsu byly ověřovány na myším modelu vaskulární demence(poškození mozku na základě poškození mozkových cév). Hodnotilo se, zda je možné Cordyceps využít jako prevenci i jako lék na již existující demenci. Vaskulární demenci autoři vyvolali uzávěrem jedné z cév v mozku myší. Ty pak byly rozděleny do skupin, kdy jedna dostala placeno a druhá Cordyceps. Preventivní podávání Cordycepsu u jedné skupiny myší bylo zahájeno 7 dní před uzavřením cévy. Léčebné podávání bylo zahájeno 28 dní po uzávěru cévy. Myši byly testovány před zákrokem, po něm a také po ukončení léčby Cordycepsem. Hodnotila se schopnost se učit, paměť atd. Krom toho se analyzovaly také vzorky mozkové tkáně. Preventivní i léčebné podávání Cordycepsu bylo spojené s lepším stavem myší. Nedošlo k tam výraznému narušení paměti a byla uchována schopnost učit se a v průběhu léčby došlo ke zlepšení. Vzorky mozkové tkáně myší s Cordycepsem také vykázaly nižší míru poškození. Byla snížená zánětlivá reakce, která uzavření cévy provází a která dále poškozuje nervovou tkáň, omezilo se také jizvení tkáně.

Studie tedy prokázala, že Cordyceps snižuje poškození mozkové tkáně a podporuje regeneraci.

Chen YFu LHan MJin MWu JTan LChen ZZhang X. The Prophylactic and Therapeutic Effects of Fermented Cordyceps sinensis Powder, Cs-C-Q80, on Subcortical Ischemic Vascular Dementia in Mice. Evid Based Complement Alternat Med. 2018 Dec 18;2018:4362715. doi: 10.1155/2018/4362715. eCollection 2018.