Čínský herbář
Čeština

Cordyceps militaris a astma

Cordyceps militaris je jedlá parazitická houba, která napadá larvy a kukly hmyzu, jejichž těly se živí, když se dostane do jejich schránky, kterou vyplní plodnicí. Pak vytvoří plodnici, která má kyjovitý tvar a žlutou až oranžovou barvu. Cordyceps militaris je po tisíciletí součástí tradiční čínské medicíny a současné pokusy dokazují, že má léčebný potenciál. Zlepšuje funkce imunitního systému, snižuje hodnoty krevních lipidů a oxidačního stresu, zabíjí nádorové buňky a mnoho infekčních patogenů.

 

cordyceps_asthma

 

V této studii se autoři rozhodli prozkoumat protialergické účinky Cordycepsu militaris. Pro tento účel vytvořili myší model plicního astma. Astma je onemocnění plic, nejčastěji na alergickém podkladě, dochází při něm k přechodnému zúžení dýchacích cest po vystavení alergenu, to je dáno otokem a stažení hladkých svalů. To se projeví dušností, tísní na hrudníku, hvízdavým zvukem. U těžších forem astmatu je také přítomný zánět, který vede k přestavbě v dýchacích cestách, k remodelaci, vysoké produkci hlenu atd. Pacienti proto užívají trvale inhalační kortikoidy.

Pokusné myši byly alergizovány na ovalbumin z vaječného bílku, při opakovaném podání došlo k rozvoji zánětu v dýchacích cestách.  Myši byly rozděleny do několika skupin. Jedna dostávala Cordyceps, další skupiny pak montelukast (klinicky využívaný lék u astmatiků), prednisolon (kortikoid) a placebo. Hodnotily se hlavně příznaky myší a také míra zánětu v dýchacích cestách.

U myší, které dostávaly placebo se v plicích rozvinul chronický alergický zánět, dýchací cesty velmi silně reagovaly na podněty. U myší, které dostávaly léčivé láky, tj. montelukast a prednisolon měly v plicích nižší zánět a nižší reaktivitu dýchacích cest. Co však je nejdůležitější, je fakt, že stejný efekt jako oba léky měl také C. militaris. Také působil protizánětlivě a zklidňoval dýchací cesty.

Studií na myším modelu astmatu se autorům podařilo potvrdit, že C. militaris vede ke zmírnění příznaků astmatu u myší, neboť působí protizánětlivě a snižuje hyperreaktivitu v dýchacích cestách.

Hsu CHSun HLSheu JNKu MSHu CMChan YLue KH. Effects of the immunomodulatory agent Cordyceps militaris on airway inflammation in a mouse asthma model. Pediatr Neonatol. 2008 Oct;49(5):171-8. doi: 10.1016/S1875-9572(09)60004-8.