Čínský herbář
Čeština

Cordyceps ochraňuje buňky slinivky produkující inzulin

Yoga-Studio-Guelph-2

Cordyceps je velmi cennou houbou již po tisíce let, kdy ji využívá tradiční čínská medicína. Je známá hlavně jako životabudič, který dodává fyzickou i psychickou sílu a odolnost. Je však také imunostimulantem, antioxidantem, má protirakovinné účinky, snižuje hladinu cukrů a tuků v krvi atd.

Diabetes mellitus II je nemoc, se kterou se setkáváme u obézních lidí. Je dána hlavně rezistencí tkání na inzulin, ale roli hraje i snížení produkce inzulinu, „únava slinivky“ či poškození slinivky. Obezita je totiž spojená se zvýšeným výskytem zánětů, oxidačním stresem aj.  Inzulin je produkován buňkami beta, které se nacházejí v Langerhansových ostrůvcích.

Pro tuto studii vědci vytvořili model cukrovky typu II, kdy podali krysám streptozotocin, který poškodí slinivku, a krmili je vysokotučnou dietou. Jedné skupině krys byl podáván cordyceps a za 4 týdny se vyhodnotilo, zda podávání mělo nějaký efekt, tj. odebírala se krev na biochemii, provedly se imunohistochemické analýzy atd.

U diabetických myší byly zvýšené hladiny glukózy, hlavně přímo po příjmu potravy, zde se zvýšila i hladina inzulinu, ale senzitivita buněk na něj byla snížení.

Při zkoumání slinivky se ukázalo, že došlo k poškození, buňky podléhaly buněčné smrti ‒ apoptóze. Pokud byly krysy léčeny Cordycepsem, došlo ke snížení hladiny glukózy i inzulinu po jídle a zvýšila se senzitivita k inzulinu, tj. buňky na inzulin reagovaly a glukóza mohla pronikat do buňky. Navíc se ve slinivce léčených myší snížil i počet apoptotických umírajících buněk.

Touto studií autoři prokázali, že Cordyceps reguluje cukrovku II. Snižuje hladiny glukózy a inzulinu po jídle a ochraňuje buňky slinivky, i ty, které produkují inzulin, proti poškození. Navíc zvyšuje senzitivitu buněk k inzulinu.

Liu H, Cao D, Liu H, Liu X, Mai W, Lan H, Huo W, Zheng Q. The Herbal Medicine Cordyceps sinensis Protects Pancreatic Beta Cells from Streptozotocin-Induced Endoplasmic Reticulum Stress. Can J Diabetes. 2016 Apr 29.