Čínský herbář
Čeština

Cordyceps pro zlepšení tělesného stavu

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je jedlá parazitická houba, která roste na horských loukách ve vysokých nadmořských výškách Himalájí a Tibetské plošiny. Cordyceps infikuje hmyz, jeho larvy či kukly. Nejprve dojde k uchycení spory na povrchu hmyzu, spora vklíčí přes schránku larvy do nitra, a využívá hmyz jako potravu, zásobárnu živin. Nakonec houba vyrazí z hlavové části strávené larvy, což připomíná roh jednorožce. Cordyceps je po dlouhá staletí využívám v tradiční čínské a tibetské medicíně jako léčivo. Současné studie dokládají, že Cordyceps má imunomodulační, antioxidační, protinádorové, protiúnavové, protimikrobiální aj. vlastnosti.

běh

Cílem této studie bylo zjistit, zda Cordyceps v kombinaci s Rhodiola crenulata zvyšuje výdrž při cvičení, zlepšuje tělesnou stavbu, složení a snižuje oxidační stres.

Do studie bylo zařazeno 14 mladých osob. 8 mužů a 6 žen. Tito byli náhodně rozděleni do dvou skupin. V každé skupině cvičili osoby stejně, měly stejný cvičební plán, ale jedna dostávala placebo a druhá Cordyceps a Rhodiolu. Studie trvala 8 týdnů. Tělesný stav, metabolické markery, oxidační stres se měřily před a po ukončení studie.

Výsledky ukázaly, že se u všech osob změnila kompozice těla. Ale byl rozdíl mezi oběma skupinami. Osoby ve skupině s Cordycepsem měli větší snížení body mass indexu (BMI) proti vstupní hodnotě, snížilo se více také procento tělesného tuku, a to hlavně v oblasti paží a trupu. Na druhou stranu měly osoby užívající Cordyceps větší nárůst svalové hmoty v oblasti dolních končetin.

Hodnoty krevního cukru, tuků a oxidační stresu poklesly v obou skupinách a nebyl rozdíl, zda osoby užívaly Cordyceps, nebo ne.

Je tedy patrné, že vytrvalostní trénink má pozitivní vliv na lidské zdraví, snižuje oxidační stres, hodnoty krevního cukru a tuků. Důležité pak je, že pozitivní efekt cvičení je možné posílit přidáním Cordycepsu a Rhodioly. Tato kombinace společně s cvičením zlepšuje složení těla, snižuje hmotnost a nárůst svalové hmoty.

Liao YHChao YCSim BYLin HMChen MTChen CY. Rhodiola/Cordyceps-Based Herbal Supplement Promotes Endurance Training-Improved Body Composition But Not Oxidative Stress and Metabolic Biomarkers: A Preliminary Randomized Controlled Study. Nutrients. 2019 Oct 3;11(10). pii: E2357. doi: 10.3390/nu11102357.