Čínský herbář
Čeština

Coriolus a hřebíčkový olej proti plísním

Medicinální houby však nemusejí být využívány pro přímé ovlivnění našeho zdraví, ale mohou nám pomoci i jinak a vlastně i nepřímo naše zdraví ovlivnit. Pravdou je, že jsme obklopeni sporami plísní, které se velmi snadno uchytí na mnohých površích, včetně potravin, a danou věc napadnou. Není pochyb o tom, že plísně škodí našemu zdraví, jsou silným alergenem a také produkují toxické látky. Je tedy důležité proti nim bojovat. Mnohdy se volí silné chemické látky, které plíseň zlikvidují, ale zároveň nejsou příliš vhodné pro naše zdraví.

,  .

Autoři se snažili vytvořit zdraví nepoškozující prostředek, který by působil protiplísňově. Často napadenou potravinou bývají arašídy. Nejčastěji na nich nalézáme plíseň Aspergilus flavus (kropidlák žlutý), která produkuje aflatoxin, který způsobuje rakovinu jater.

Proto se zaměřili na krabice, v nichž bývají přepravovány a skladovány. Cílem bylo upravit krabici tak, aby se zabránilo množení Aspergila na v ní uchovávaných arašídech.

Vědci vypěstovali Coriolus, který nanesli na papír následně vložený do krabice, dále pak přidali také hřebíčkový olej a další doplňující přírodní látky. A to v různých koncentracích. Také měli krabici, která byla běžná, ničím nepokrytá.

Výsledky ukázaly, že „napuštění“ stěn krabice houbovou biomasou a využití 7,5% hřebíčkového oleje snižuje výskyt Aspergila na arašídech, objevuje se nejdříve za 28 dní, zatímco v normální krabici byly arašídy napadeny plísní již třetí den.

Je tedy patrné, že využití hub je velké. A i toto použití ve finále chrání naše zdraví, neboť výrazně omezí riziko napadení potraviny nebezpečnou plísní, jejíž produkty mohou vyvolat rakovinné bujení. Přitom se jedná o ochranu zcela přírodní, která neznehodnocuje skladovanou potravinu a neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí.

 

Srikaew BMatan NAewsiri T. Innovative production of fungal pulp from Trametes versicolor and its application in a fungal paper box containing clove oil. J Food Sci Technol. 2017 Sep;54(10):3058-3064.