Čínský herbář
Čeština

Coriolus aktivuje imunitní systém

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) je dřevokazná chorošovitá houba, která roste hlavně na poškozeném dřevě listnatých stromů. Plodnici tvoří hlavně klobouk, který má 2−8 cm a má polokruhovitý, ledvinovitý tvar a na povrchu barevné zóny, od bílé přes šedou, béžovou až po hnědou. Houby rostou v trsech a zbarvením a „nařasením“ připomínají ocas krocana, v angličtině se houba říká Turkey tail. Coriolus se po tisíciletí využívá v tradiční čínské medicíně a zároveň je jednou z nejstudovanějších hub. Bylo provedeno velké množství studií, které zjistily, že Coriolus má imunomodulační účinky, snižuje hodnoty krevních tuků a také množství volných radikálů, zabíjí nádorové buňky a infekční patogeny rostlin i zvířat, včetně člověka.

coriolus_outkovka

Autoři vytvořili tuto studii, aby zjistili, zda mycelium (plodnice) Coriolus a fermentovaný substrát, na němž se mycelium pěstovalo, mohou stimulovat imunitní buňky. Mycelia Coriolu byla pěstována na rýžové mouce. Poté bylo mycelium i mouka zpracovány a vytvořeny extrakty/frakce jednak vodné, a jednak tuhé. Tyto frakce se přidávaly i buněčné kultuře z monocytů, NK buněk a lymfocytů. Monocyty jsou imunitní buňky, z nichž se vyvinou makrofágy, které jsou zapojeny do detekce a destrukce patogenů, které pohltí, fagocytují, a zabijí. Jejích bílkoviny vystaví na své membráně, aby je mohly rozpoznat T lymfocyty, buňka adaptivní imunity), které dále aktivují B lymfocyty k produkci protilátek, které jsou důležitou součástí protiinfekční obrany. Makrofágy také podporují vznik a posílení zánětu, ale také jsou potřebné pro ukončení zánětu a regeneraci poškozených tkání. NK buňky jsou přirození zabíječi, umí zabít nakažené, poškozené a rakovinné buňky.

Extrakty byly přidány do této buněčné kultury a sledoval se efekt. Ukázalo se, že extrakty aktivovaly imunitní buňky. Na jejich povrchu došlo ke zvýšení počtu molekul CD69, které dokazují, že byla buňka aktivována. Větší efekt měly extrakty z mycelií než ze substrátu. A vodný extrakt z mycelií byl účinnější než tuhý. Když se použil čerstvý substrát na pěstování mycelií, nebylo na něm nic pěstováno, nedošlo k aktivaci imunitních buněk.

Dále se zjišťovalo, zda extrakty zvyšují produkci cytokinů, těch prozánětlivých, které posilují imunitní odpověď, tj. zánět, např. IL-2, IL-6, IL-8, ale také protizánětlivého IL-10 a růstových faktorů. Produkci těchto cytokinů podpořily všechny extrakty. Zde byl účinnější extrakt z fermentovaného substrátu, na němž rostla mycelia.

Získané výsledky tedy dokládají, že mycelia z Coriolu a substrát, na kterém byla pěstována, jsou schopná aktivovat imunitní buňky a zvýšit produkci cytokinů, což zvýší také imunitní obrannou reakci proti infekci či nádorovým buňkám.

Benson KFStamets PDavis R, et al.The mycelium of the Trametes versicolor (Turkey tail) mushroom and its fermented substrate each show potent and complementary immune activating properties in vitro. BMC Complement Altern Med. 2019 Dec 2;19(1):342. doi: 10.1186/s12906-019-2681-7.