Čínský herbář
Čeština

Coriolus a Ginkgo zlepšují paměť

Co se oxidativního stresu týká, krom jiného má silné protirakovinné působení, je imunostimulační, protiinfekční aj.

coriolus-ginko-biloba-zlepseni-pametiNení tedy divu, že se vědci rozhodli využít kombinaci těchto dvou zástupců z přírody, aby se pokusili zjistit, zda mají vliv na degenerativní onemocnění mozku, v tomto případě Alzheimerovu chorobu, což je progresivní demence končící plnou závislostí postiženého na pomoci druhých a smrtí.

Tyto pokusy byly prováděny na myších, u nichž se vyvolalo poškození mozku takové, aby odpovídalo Alzheimerově nemoci. Myši byly rozděleny do 6 skupin, byl jim podáván AlCl3 a D-gal. Následně byla jedna skupina ponechána bez jakékoli další léčby a u dalších skupin se využily jednotlivé extrakty či jejich kombinace.Zda došlo ke zlepšení mozkových funkcí, se testovalo pomocí daných testovacích sad, metod.

Jedná se např. o testy ověření schopnosti učení, prostorového vnímání a paměti (Y bludišťový test) aj.

Bylo potvrzeno, že nejlepšího efektu návratu mozkových funkcí bylo dosaženo v případě podávání kombinace extraktu z Coriolu a ginkga, mají totiž synergický efekt. U těchto myší došlo ke zlepšení dlouhodobé i prostorové paměti. Krom tohoto efektu na chování myší byl zkoumán i jejich mozek. Míra poškození po předchozím podávání toxických látek. I zde se ukázalo, že nejmenší degenerativní změny se objevují na mozcích myší, jimž je podávána kombinace extraktů.

Ale i samotné jednotlivé extrakty měly svůj efekt, pokud se porovnaly výsledky se skupinou myší, kterým nebyl podáván žádný extrakt.

Toto je dáno antioxidačními látkami, flavonoidy, které jsou v extraktech obsažené. Dokážou jednak volné radikály eradikovat, jednak podpořit funkci přirozených antioxidačním mechanismů v těle, např. aktivitu superoxiddismutázy aj. Navíc extrakty snižují zánětlivou odpověď v mozku, čím se sníží i počet poškozených neuronů, nedojde k výraznému nárůstu koncentrace prozánětových cytokinů IL-1β, IL-6 a TNF-α.

V této studie se tedy ověřilo, že kombinace extraktů z Coriolu a ginkga mají schopnost ochraňovat mozek před poškozením, a tím napomáhat proti rozvoji demence.

 

Zdroj:

Fang X, Jiang Y, Ji H, Zhao L, Xiao W, Wang Z, Ding G. The Synergistic Beneficial Effects of Ginkgo Flavonoid and Coriolus versicolor Polysaccharide for Memory Improvements in a Mouse Model of Dementia. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:128394.