Čínský herbář
Čeština

Coriolus posiluje imunitní systém a bojuje s rakovinou

Nejčastěji je k nalezení na bucích, habrech, dubech aj. Vytváří trsy plodnic, které jsou střechovitě uspořádané a mají polokruhovitý tvar. Zatímco u nás je tato houba, podobně jako ostatní chorošovité, přehlížena. Jinak je tomu v Asii, kde je využívána i v tradiční čínské medicíně. Nyní je vědecky zkoumaná a testovaná, jsou prováděny i klinické studie, kdy je potvrzováno, že houba má imunostimulační účinky, dokáže zabíjet rakovinné buňky, infekční patogeny, je silným antioxidantem aj.
 
coriolus_outkovka
 

Tato studie je zaměřená na možné využití nově nalezeného polysacharidu vážícího proteiny (PBP) z Coriolu proti buňkám rakoviny prsu. Rakovina prsu se objevuje u stále mladších žen. Díky dobré diagnostice i léčebným postupům přežívá stále více pacientek, léčba je však náročná a vysilující. Ale stále je dost žen, které nemoci podlehnou. Kvůli tomu se hledají stále další možnosti léčby, která by byla účinná a také šetrná.

Jelikož zatím není známé, jaké má PBP účinky, věnovali se autoři právě jim. PBP izolovali z komerčně prodávaných kapslí z Coriolu. Nejprve se testoval protirakovinný účinek PBP. Autoři přidali PBP k buněčné kultuře vytvořené z buněk rakoviny prsu a imunitních buněk. Ukázalo se, že zpomaluje jejich růst, a to hlavně díky posílení aktivity imunitního systému, neboť se v buněčné kultuře  zvýšila koncentrace působků produkovaných imunitními buňkami, které posilují imunitní odpověď, ale také působí přímo proti rakovinným buňkám. Zvýšila se hlavně koncentrace TNF-α. Dále došlo ke zvýšenému dělení krevních lymfocytů, a s narůstajícím časem se objevilo i zvýšení produkce dalších cytokinů, a to IL-6 a IL-1β.

Autoři tedy v této studii prokázali, že PBP, který izolovali z kapslí s Coriolem dokáže utlumit dělení buněk rakoviny prsu, a to díky aktivaci imunitních buněk.

Kowalczewska M, Piotrowski J, Jędrzejewski T, Kozak W. Polysaccharide peptides from Coriolus versicolor exert differential immunomodulatory effects on blood lymphocytes and breast cancer cell line MCF-7 in vitro. Immunol Lett. 2016 Jun;174:37-44.