Čínský herbář
Čeština

Coriolus proti aflatoxinu

,  .

Coriolus je součástí tradiční čínské medicíny a je jí využívána po staletí. Účinky houby jsou testovány i „západní“ medicínou. Nejčastěji jsou prováděny pokusy v rámci různých druhů rakovin, kdy je Coriolus testován i v klinické praxi. Dále je prokázáno, že silně stimuluje imunitní systém, působí protiinfekčně, snižuje hladiny lipidů v krvi, je silným antioxidantem aj.

V této studii se vědci zaměřili na schopnost houby redukovat přítomnost aflatoxinu v kukuřičné mouce.

Aflatoxin je produktem plísně Aspergillus flavus. Tato houba dokáže napadnout plodinu před sběrem, ale také v průběhu zpracování či skladování hotových produktů. Během svého růstu a množení Aspergillus produkuje aflatoxiny, které mají mutagenní a rakovinotvorné účinky, a to na lidi i na zvířata, které jsou plodinami krmena. Je tedy nebezpečné konzumovat potraviny kontaminované aflatoxinem, ale intoxikace potravin spíše vzrůstá. Jak se ho však zbavit? Tento problém vědci řešili za pomoci Coriolu.

Využili aflatoxinem kontaminovanou kukuřičnou mouku a kontrolu in vitro na kultuře Aspergilu. Ukázalo se, že a v přítomnosti houby je redukována produkce aflatoxinu B1 Aspergillem. Coriolus totiž dokáže přímo působit na Aspergila, Coriolus je tedy antimykotický, navíc Coriolus obsahuje enzymy, které dokáží štěpit a neutralizovat aflatoxin, a to v obou testovaných případech, tj. v mouce i ve vytvořené kultuře.

Je tedy patrné, že Coriolus má nejen přímé účinky na naše zdraví, ale i nepřímé, kdy dokáže potlačovat růst nebezpečné plísně Aspergillus flavus a také produkci aflatoxinu Aspergilem. Coriolus navíc zvládá deaktivovat již vzniklý aflatoxin svými štěpícími enzymy.

Scarpari M, Bello C, Pietricola C, Zaccaria M, et al. Aflatoxin control in maize by Trametes versicolor. Toxins (Basel). 2014 Dec 17;6(12):3426-37.