Čínský herbář
Čeština

Coriolus proti cukrovce

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) je chorošovitá houba, kterou můžeme nejčastěji nalézt na pařezech listnatých stromů či jejich poškozených kmenech, spadaných větvích atd. Outkovka je sice jedlá, ale vzhledem ke své konzistenci je těžko poživatelná. Přesto je Coriolus velmi žádanou houbou. Po tisíce let s ní pracuje tradiční čínská medicína a také proběhlo, a stále probíhá, velké množství pokusů a studií, které dokládají účinky Coriolu. Existují data o tom, že Coriolus působí protirakovinně, imunostimulační, antioxidačně, antimikrobiálně, snižuje hodnoty cholesterolu i krevního cukru atd.

cukrovka

V této studii se autoři zaměřili na možnost využití Coriolu v regulaci homeostázy glukózy v na inzulin rezistentních jaterních buňkách.

Inzulinorezistence je častým doprovodným problémem u cukrovky druhého typu. Buňky nereagují na přítomnost inzulinu, jsou na jeho vliv necitlivé. Přitom inzulin zvyšuje přestup glukózy do buněk, kde je jí potřeba, neboť ji buňka potřebuje jako zdroj energie. Při inzulinorezistenci mohou být hodnoty inzulinu dokonce zvýšené a stejně tak hodnoty krevního cukru, který zůstává v krvi a neproniká do buněk, které na inzulin nereagují. Cukr v krevním řečišti poškozuje cévní stěny, nervové struktury, ledviny, imunitní systém, proto se u diabetiků častěji, než v běžné populaci setkáváme s kardiovaskulárními nemocemi, nutností dialýzy, slepotou z poškození cév sítnice, nehojícími se vředy atd.

K pokusu byly využity polysacharidy z Coriolu a lidské buňka jaterního karcinomu. Buňky byly inkubovány buď s normální hodnotou glukózy, vysokou hodnotou, nebo vysokou hodnotou glukózy s inzulinem. K jednotlivým buněčným kulturám byl přidán Coriolus v různých koncentracích po dobu 24 hodin. Hodnotila se schopnost hepatomových buněk přijímat glukózu. U buněk ve vysoké koncentraci glukózy a ve vysoké koncentraci glukózy s inzulinem se snížila schopnost přijímat glukózu. To znamená, že buňky byly rezistentní k inzulinu. Přidání Coriolu však tento stav zvrátilo a zvýšilo schopnost buněk přijímat glukózu. V buňkách vystavených působení Coriolu byla vyšší koncentrace glukózy než v buňkách, které Coriolu vystaveny nebyly. Dále pak se v modelu s nižší koncentrací glukózy také vytvářelo větší množství glykogenu (zásobního cukru využívaného tělem hlavně při zátěži).

Bližším zkoumáním se odhalilo, že Coriolus výrazně zvyšuje aktivitu glukokinázy a glukóz-6-fosfatázy (součást procesu rozkládajícího glukózu, na jejímž konci je zisk energie pro fungování buňky), zvyšuje počty glukózových transportérů na membránách buněk atd.

Je tedy vidět, že přítomnost Coriolu, resp. jeho polysacharidů, zvyšuje schopnost buněk přijímat glukózu i přesto, že jsou rezistentní k působení inzulinu. A nejen to. Dokáže také ovlivnit metabolismus glukózy v buňce bez ohledu na přítomnost inzulinu. Je možné říct, že Coriolus má glykémii snižující účinky.

Teng JFLee CHHsu THLo HC. Potential activities and mechanisms of extracellular polysaccharopeptides from fermented Trametes versicolor on regulating glucose homeostasis in insulin-resistant HepG2 cells. PLoSOne. 2018 Jul 19;13(7):e0201131.