Čínský herbář
Čeština

Coriolus proti HIV

Coriolus (Tramesan versicolor, outkovka pestrá) je saprofitická dřevokazná houba, která, která roste přisedle na kmenech poškozených listnatých stromů, velmi vzácně na jehličnanech. Houba obsahuje speciální enzymy rozkládající poškozenou dřevní masu, která se stává zdrojem živin pro život houby. Coriolus je po tisíce let známý v tradiční čínské medicíně, která jej s úspěchem používá k léčbě mnoha nemocí, pro podporu zdraví i celkové kondice. Současné vědecké výzkumy dokládají, že Coriolus má výrazné protinádorové účinky, reguluje aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu krevních tuků a cukrů atd.

coprinus_hiv

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít Coriolus proti HIV.

HIV (human deficiency virus) je retrovirus, který napadá hlavně buňky imunitního systému, a to CD4 T lymfocyty. Virus vstupuje do buňky přes její receptor CCR5. Buňku následně zničí, čímž dochází ke snížení počtu imunitních buněk a tedy i oslabení obranných funkcí imunitního systému. Člověk se stává náchylný k nemocem a velmi těžký průběh může mít i banální infekce. Pokročilé stadium nemoci způsobené HIV se jmenuje AIDS, což je získaný syndrom imunodeficience. HIV se přenáší tělními tekutinami, tj. krví, spermatem, pre-seminální tekutinou, vaginálním sekretem, mateřským mlékem atd. V současnosti neexistuje léčba, která by vedle k plnému vyléčení, ale je taková, která umí virus dobře kontrolovat a pacienti se dožívají i vysokého věku.

Autoři ve studii vytvořili extrakt z Coriolu, který obsahoval polysacharidy. Nejprve určovaly, zda tyto polysacharidy PSP nejsou toxické pro buňky. Přidávaly je ke kulturám imunitních buněk, a to jak zdravých, tak nakažených. Ukázalo se, že toxicita je minimální, ale v obou kulturách dochází ke snížení viability buněk, tj. životaschopnosti. Výborná zpráva ale je, že viabilita infikovaných buněk klesla velmi výrazněji, tyto buňky tedy umíraly rychleji, což v praxi může znamenat, že by nedošlo k pomnožení viru. Dále pak byly imunitní buňky extraktem aktivované a schopné podpořit obrannou protivirovou imunitu.

Dále se zjišťoval přímý vliv PSO na virus. Ukázalo se, že PSP výrazně snižuje replikaci, tj. množení viru, a to až o více než 60 %! I v této části studie se prokázalo, že PSP aktivuje nakažené i nenakažené imunitní buňky, které produkují cytokiny a chemokiny s protivirovou aktivitou. Došlo také k důležitému zablokování receptoru CCR5, přes který vir vstupuje do buňky, pokud je zablokován, virus nemůže vniknout dovnitř a umírá. Dále se nemnoží. Důležité je také to, že PSP zvyšují počty TLR4 receptorů na povrchu T lymfocytů a monocytů. Když jsou receptory aktivované po vazbě se svým ligandem, vede to k aktivaci a posílení protivirové odpovědi.

Získané výsledky naznačují, že polysacharidy z Coriolu mají výrazné proti HIV potenciál. Zvyšují protivirovou imunitu, snižují jeho replikaci i vstup do buněk.

 

Rodríguez-Valentín M, López S, Rivera M, Ríos-Olivares E, Cubano L, Boukli NM. Naturally Derived Anti-HIV Polysaccharide Peptide (PSP) Triggers a Toll-Like Receptor 4-Dependent Antiviral Immune Response. J Immunol Res 2018.:8741698.