Čínský herbář
Čeština

Coriolus se v Číně využívá jako imunoterapeutikum

Coriolus (Coriolus versicolor, Trametes versicolor, outkovka pestrá) patří mezi choroše. Je typický tím, že má klobouček pěkně barevný, Tvoří se pruhy od světle žluté po hnědou a šedou. Coriolus je jedlá houba, ale jeho konzistence znemožňuje přímou konzumaci. Přesto je popularita Coriolu, zvláště v Asii, obrovská. Je to dáno tím, že jsou jeho účinky na lidské zdraví ověřeny tisíciletími, po která je využíván v tradiční čínské medicíně. Účinky Coriolu byly potvrzeny také v mnoha studiích, včetně těch klinických. Víme, že Coriolus posiluje imunitní systém, mírní záněty, snižuje cholesterol a oxidační stres, působí protimikrobiálně i protinádorově.

 

coriolus_na

 

V tomto textu autoři popisují využívání polysacharidopeptidů (PSP) z Coriolu jako imunoterapeutika, tj. léčiva, které zlepšuje fungování imunitního systému. Polysacharidopeptidy jsou látky, v nichž se společně vážou složité cukry (tvoří přibližně   %) a peptidy. Nejzastoupenějším jednoduchým cukrem v řetězci polysacharidu je glukóza, dále manóza, galaktóza, xylóza a fukóza. Mezi tyto sloučeniny se řadí také beta glukany. Již kolem roku 1970 začaly klinické studie s PSP v Číně a Japonsku. Ukázalo, se že pomocí PSP je možné zvýšit přežití i kvalitu života pacientů s nádory, ale také nemocemi jater. Potvrdila se jeho prospěšnost u pacientů s vysokými hodnotami tuků v krvi, pacientů s chronickou bronchitidou a mnoha dalších nemocí.

Více než 40 let zkoumání Coriolu odhalilo, že PSP aktivuje imunitní buňky, zvyšuje jejich funkci a také schopnost rozpoznávat nebezpečí. Zvyšuje fagocytózu (pohlcování nebezpečných částic) makrofágy. Navíc posiluje produkci cytokinů (buněčných působků), které modulují reakce imunitního systému. Imunitní systém vybudí k akci např. TNF alfa, interleukiny IL-1beta, IL-6, mnohé cytokiny také podpoří migraci imunitních buněk do místa poškození tkáně, ale také do nádorové tkáně. V obou lokalizacích jsou potřebné pro boj s nebezpečím. Coriolus se také zapojuje do zmírnění nežádoucích účinků protinádorové terapie a negativního působení vnějších vlivů, kterým jsme všichni vystavováni.

Ve světle těchto poznatků, které jsou shromažďovány desítky let, se možné dočkáme i my, že se Coriolus bude využívat i v klinické praxi.

Dou H, Chang Y, Zhang L. Coriolus versicolor polysaccharopeptide as an immunotherapeutic in China. Prog Mol Biol Transl Sci 2019.:361-381.