Čínský herbář
Čeština

Coriolus zvyšuje účinnost chemoterapie

Můžeme ji najít i u nás, ale není vyhledávaná a sbíraná, což je škoda. V Asii je tato houba velmi populární, a to díky tradiční čínské medicíně, a využívá se někdy i v klinické praxi. Stále probíhají pokusy a studie, které odhalují účinky Coriolu, kterých je skutečně hodně. Některé zde jmenujeme, jedná se např. o imunomodulační, antioxidační, protiinfekční, cholesterol a lipidy snižující účinek, není možné vynechat ani účinek protirakovinný. A právě tento sledovali autoři tohoto textu. Tedy ne přímo protirakovinný, ale zda Coriolus podpoří účinnost chemoterapie, což samozřejmě zvýší možnost přežití u pacientů i další život. Chemoterapie totiž působí na organismus negativně. Nepoškozuje jen rakovinné buňky, ale i zdravé buňky těla. Nejvíce trpí buňky, které se množí, často se tak setkáváme s útlumem funkce kostní dřeně a snížením funkce imunitního systému, což dělá pacienty náchylné k infekcím.

 

coriolus_chemo

 

V tomto případě byly použity polysacharidové peptidy z Coriolu (PSP) a přidaly se k cyklofosfamidu a sledovala se jejich vzájemná interakce a výsledky terapie u krys, ale také přímo na buněčných kulturách. Tyto byly tvořeny buňkami rakoviny jater. U krys se ukázalo, že pokud jsou PSP podávány těsně před zahájením terapie cyklofosfamidem, snižuje se vylučování cyklofosfamidu o 31 %, zvyšuje se tedy účinnost a doba, po kterou zůstává v krvi potřebná hladina chemoterapeutika, a to až o 43 %. Pokud jsou ovšem PSP podávány delší dobu před cyklofosfamidem, narůstá zpomalení vylučování na 33 % a zvýšení koncentrace o 50 %. To znamená, že by bylo možné snížit dávkování cyklofosfamidu či prodloužit dobu mezi jednotlivými dávkami. To by pacientům pomohlo, byli by vystavení nižší zátěži. V testech na buněčných kulturách se zjistilo, že podání dávky PSP, která není pro rakovinné buňky toxická (neboť PSP dokáže rakovinné buňky zabíjet), společně s cyklofosfamidem snižuje životaschopnost rakovinných buněk o 22 %, než pokud je použit pouze cyklofosfamid.

Je tedy možné shrnout, že Coriolus zvyšuje účinnost cyklofosfamidu, a to jak při pokusech na krysách, tak na buněčných kulturách. Bylo by tedy možné přidat PSP z něj i k léčbě onkologických pacientů, kteří dostávají cyklofosfamid.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691505003182