Čínský herbář
Čeština

Dang Gui neboli děhel čínský (Radix angelicae sinensis)

Děhel čínský je víceletá rostlina a patří do čeledi miříkovitých. Dorůstá 0,4‒1 metru. Má cylindricky větvený kořen sukulentního typu, masitý ‒ řepovitý, z hlavního kořene vybíhá mnoho větví a kořenových vlásků a mívá kolem 25 cm. Kořen je velmi aromatický, a právě on se z rostliny využívá. Stonek je lysý, má purpurově zelenou barvu a je zbrázděný, má na sobě podélné rýhy. Listy mají vejčitý tvar, jsou lehce ochmýřené, okraje jsou pilovité. Květenstvím jsou okolíky, které jsou složené z mnoha paprskovitě uspořádaných květů, které mají převážně bílou barvu. Po odkvětu se vytváří plod, kterým je křídlatá dvounažka.

dang gui

Rostlina roste hlavně v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, preferuje tedy chladnější podnebí a vlhkou půdu. Její domovinou jsou listnaté lesy a křoviny západní a severní Číny. Běžně však roste také v Koreji a Japonsku. V těchto asijských zemích se od nepaměti uplatňuje v přírodní medicíně. Je zmiňován v herbářích a lékopisech, které se datují do 2.‒3. století našeho letopočtu. Bezpochyby je tím nejdůležitějším Shen nong ben cao Jing, který pochází z doby dynastie Qin Han dynasty (300 n. l.). Zde byl děhel popsán jako léčivka, která podporuje „zdraví“ krve, regulující menstruaci, snižující svalové spasmy atd. Během doby se ve staré Číně uplatňoval děhel k řešení dalších patologií, v herbáři Qian jin yi fang dynastie Tang (682 n. l.) jsou popsány i protistárnoucí účinky.  V Ben cao zheng yi a Ben cao xin bian pocházející z doby dynastie Qing (1616‒1912) je popsána také léčba malárie, horečky, nedostatku energie.

Využití děhelu není popsáno jen v tradiční čínské medicíně, čínské spisy popisují využití děhelu také v tradiční mongolské medicíně, zde byl využíván léčbě astmatu, nespavosti a ztrátě menstruace, a v tradiční tibetské medicíně, kde jej využívali pro detoxikaci, tinnitus a odstranění horkosti.

V „západním“ světě se děhel začal coby léčivo využívat až v 18. století, tehdy se jednalo hlavně o řešení gynekologických nemocí.

 

Složení kořenu:

Kořen je velmi bohatý na mnohé sloučeniny, proto se také využívá k výrobě bylinných směsí či samostatně.

Sacharidy:

Krom různých chemických látek těkavých, stálých, obsahuje děhel také jednoduché cukry i polysacharidy. Výzkumy ukazují, že v kořeni tvoří 26,03 %. V kořeni je galaktóza, glukóza, arabinóza, rhamnóza a také xylóza. Polysacharidy jsou zastoupeny arabigalaktanem atd. Extrahováno bylo 36 polysacharidů, které jsou nejčastěji složeny z fukózy, glukózy, arabinózy, rhamnózy a xylózy. Polysacharidy nesou označení např.  APS-1a, APS-3a, APS-3b, APS-3c.

Polysacharidy z děhelu mají velkou biologickou aktivitu a existuje velké množství studií, které popisují možnosti jejich využití.

Organické kyseliny:

Děhel je bohatý na organické kyseliny, které mají základ z benzenového kruhu, jedná se např. o kyselinu ferulovou, konyferil ferulát, sukcinylová kyselina, nikotinová kyselina, listová, valero-fenon-O-karboxylová kyselina, vanilová…

Mezi kyseliny patří taky mastné kyseliny (tuky), např. linoleová, palmitová, olejová.

Ftalidy:

Jsou velmi v děhelu hojně zastoupeny. Bylo izolováno 30 sloučenin, ftalidů a jejich derivátů.

 • ligustulid,  
 • butylidenefthalid,
 • butylfthalid,
 • senkyunolidy  A-I,
 • senkyunolid P,
 • senkyunolid K,
 • levistolid A,
 • riligustilid,
 • tokinolid B
 • neocnidilid,
 • diligustilidy
 • gelispiroloid
 • GABAergní dimerické ftalidy

 029 Dang Gui

Další sloučeniny:

Dalšími sloučeninami, které se nacházejí v esenciálním oleji získaném z kořene, jsou také terpeny, mezi nimi je alfa-pinen, myrcen, kuparen, beta cedren, beta-kadinen, karvakrol a cis-beta-ocimen. Aromatickými sloučeninami v děhelu jsou: fenol, o-kresol, p-kresol, guaiacol, 2,3 dimethylfenol, petyfenol, m-etylfenol, isoeugenol… Nemůžeme vynechat ani fenylpropanoidy, tj. ferulová kyselina, koneferyl ferulát, angeliferulát, kyselina kávová; benzenoidy (valerofenon-o-karboxylová kyselina, vanilová kyselina), kumariny (angelol G, angelikon, umbeliferon). Esenciální olej obsahuje také safrol, který je považován za slabý karcinogen. Rostlina tedy není nebezpečná, ale její dlouhodobé a nadměrné užívání může být. V kořeni je možné najít i vitamíny, jako vitamín B12, karotenoidy, vitamin E a C, biotin…., a minerální látky, např. vápník a hořčík. Nechybí ani nukleosidy, např. adenin, uracil. Děhel obsahuje také aminokyseliny, byly extrahovány např. alanin, arginin, kyselina aspartamová, cystein, lysin, metionin, fenylalanin, serin, treonin, tryptofan, tyrozin, valin.

 

Možnosti využití děhelu:

Již z výčtu složek, které v děhelu jsou, je možné vydedukovat, že bude mít také mnoho účinků. Stejně jako u složení uvedeme jen ty hlavní.

 • Proti srážení krve, antitrombotické, antikoagulační účinky

Děhel, resp. jeho složky, mají protisrážlivé účinky. Proběhly studie, které dokládají, že snižuje agregaci, shlukování, destiček, které vytváří trombus.  Vznik trombu může být podkladem pro uzávěr cév, což může vést i k mozkovému a srdečnímu infarktu, může být také uvolněn a vmeten do cévního řečiště, tj. embolizuje. Pokud je tedy snížena tvorba nitrocévních trombů, je to pro mnohé pacienty přínosem. Děhel může podpořit i účinnost dalším podávaných protisrážlivě působících léků, např. clopidogrelu. Nejúčinnější jsou látky odvozené od kyseliny ferulové a ligustilid, u nějž bylo zjištěno, že má podobnou účinnost jako aspirin.

Li YWang N. Antithrombotic effects of Danggui, Honghua and potential drug interaction with clopidogrel. J Ethnopharmacol. 2010 Apr 21;128(3):623-8. Yin ZZ, Zhang LY, Xu LN: The effect of Dang-Gui (Angelica Sinensis) and its ingredient ferulic acid on rat platelet aggregation and release of 5-HT. Acta Pharmaceutica Sinica. 1980, 15 (6): 321-326. Zhang L, Du JR, Wang J, Yu DK, Chen YS, He Y, Wang CY: Z-ligustilide extracted from Radix Angelica Sinensis decreased platelet aggregation induced by ADP ex vivo and arterio-venous shunt thrombosis in vivo in rats. Yakugaku Zasshi. 2009, 127 (7): 855-859.

 • Antiaterosklerotický + cholesterol snižující efekt

Ateroskleróza je komplexní děj, kde v hlavní roli figurují tuky, které se ukládají do cévní stěny. To však není jediným hnacím motorem, tukové částice pohlcují také imunitní buňky, aktivují se, spouští se zánětlivá reakce, jsou aktivovány buňky cévní výstelky atd. Dochází k tvorbě mnoha různých mediátorů a působků, které podporují zánět a zhoršují stav cévy.  Podávání děhelu umí některé z nich snížit, resp. omezit jejich produkci. V jedné studii dostávali králíci vysokotučnou dietu, aby se u nich rozvinula ateroskleróza, části králíků se podával přípravek z děhelu, u neléčených králíků došlo k redukci plaku v aortě z 63 % na 35 %. K tomu navíc děhel snížil hodnoty některých lipidů, např. LDL, triglyceridů.

Yu Z, Ou-Yang JP, Liu YM, Zheng HQ, Yang JW, Tu SZ and Yang HL: The Anti-atherogenetic Effect of Angelica in Rabbits Aorta. Zhongguo Dongmai Yinghua Zazhi. 2000, 8 (1): 46-48. In Chinese Wang BH, Ou-Yang JP, Wei L, Liu YM, Zheng HQ, Tu SZ: Effects of Angel ica and Sodium Ferulate on the Expressions of TGFB1 and bFGF in the Endothelial Cells. Liaoning Zhongyi Zazhi. 2001, 28 (1): 45-47. In Chinese Wang B, Ouyang J, Liu Y, Yang J, Wei L, Li K, Yang H: Sodium ferulate inhibits atherosclerogenesis in hyperlipidemia rabbits. J Cardiovasc Pharmacol. 2004, 43 (4): 549-554. Wu GTLiu WZNiu THDu LDWang RQRen YGuo M. Protective Effects of Angelica sinensis Volatile Oil on Atherosclerosis in Hyperlipidemia Mice. Zhong Yao Cai. 2016 Sep;39(9):2102-7.

 • Protizánětlivý a antioxidační efekt děhelu

Zánět je primárně obranný a hojivý mechanismus, pokud je však příliš silný či slabý a neustupující, vede k poškození tkání. Vidíme to např. u septických stavů, kdy imunitní systém masivně reaguje, nebo u autoimunitních a alergických zánětů. Zde je snaha aktivitu imunitního systému potlačit, ale zároveň nepotlačit jeho schopnost bránit se infekcím, to se však nedaří.  Použití děhelu snižuje sílu patologického zánětu. Jeho působením se snižuje produkce působků, které stimulují imunitní systém k zánětlivé odpovědi, např. TNF alfa, IL-1 beta. Ferulová kyselina či ligustilid zasahují do aktivity transkripčního faktoru, který v jádře buňky „aktivuje“ geny, které tyto prozánětlivé působky kódují.

Zánět se může rozvinout také po nějakém inzultu, např. ozáření, při zvýšení oxidačního stresu (při nemoci, ischémii, intoxikaci…). Ukázalo se, že děhel omezuje právě zánět vyvolaný ozářením, i ten posílení oxidačním stresem, neboť děhel je také silný antioxidant. Pokud jsou buňky dány do prostředí s peroxidem vodíku, dochází k jejich poškození, ale ne v přítomnosti složek děhelu, které jej neutralizují. Zvyšuje také aktivitu enzymů, které působí antioxidačně.

Existují i pokusy na zvířatech, které prokazují, že děhel moduluje aktivitu imunitního systému a může tak snížit alergický zánět i výskyt astmatu. Tyto patologie jsou spojené s převahou aktivity Th2 a Th17lymfocytů nad Th1 a T regulačními lymfocyty. Podávání děhelu tuto nerovnováhu mění ve prospěch Th1 a T regulačních lymfocytů, čímž se snižuje alergická reaktivita.

Byly také vytvořeny studie, které využily krysy, u nichž byl vyvolán stav podobný ulcerativní kolitidě u lidí. Jedná se o patologický zánět poškozují střevní sliznici, který byly polysacharidy z děhelu schopné tlumit a zlepšit tím stav krys. Jednak se upravilo fungování imunitního systému, a jednak se snížil oxidační stres.

Wang  J, Du JR,  Wang  Y,  Kuang  X,  Wang  CY,  2010a.  Z-ligustilide  attenuates  lipopolysaccharide-induced  proinflammatory  response via  inhibiting  NF-κB  pathway  in  primary  rat  microglia.  Acta Pharmacol Sin 31(7): 791-797. Cheng CY, Ho TY, Lee EJ, Su SY, Tang NY, Hsieh CL: Ferulic acid reduces cerebral infarct through its antioxidative and anti-inflammatory effects following transient focal cerebral ischemia in rats. Am J Chin Med. 2008, 36 (6): 1105-1119.  Xie CH, Zhang MS, Zhou YF, Han G, Cao Z, Zhou FX, Zhang G, Luo ZG, Wu JP, Liu H, Chen J, Zhang WJ: Chinese medicine Angelica Sinensis suppresses radiation induced expression of TNF-α and TGF-ß1 in mice. Onco Rep. 2006, 15: 1429-1436. Xie CH, Zhang MS, Zhou YF, Han G, Cao Z, Zhou FX, Zhang G, Luo ZG, Wu JP, Liu H, Chen J, Zhang WJ: Chinese medicine Angelica Sinensis suppresses radiation induced expression of TNF-α and TGF-ß1 in mice. Onco Rep. 2006, 15: 1429-1436. Liu SP, Dong WG, Wu DF, Luo HS and Yu JP: Protective effect of Angelica Sinensis polysaccharide on experimental immunological colon injury in rat. World J Gastroenterol. 2003, 9 (12): 2786-2790. Kim YJ, Lee JY, Kim HJ, et al. Anti-Inflammatory Effects of Angelica sinensis(Oliv.) Diels Water Extract on RAW 264.7 Induced with Lipopolysaccharide. Nutrients. 2018;10(5):647. Published 2018 May 21. doi:10.3390/nu10050647 Yang XZhao YZhou YLv YMao JZhao P. Component and antioxidant properties of polysaccharide fractions isolated from Angelica sinensis (OLIV.) DIELS. Biol Pharm Bull. 2007 Oct;30(10):1884-90. Wang, Zhi-wang & Li, Rong-ke & Lin, Xing-yao & Ren, Yuan & Liu, Xue-feng & Cheng, Xiao-li & Wang, Rui-qiong. (2015). [Effect of Volatile Oil of Radix Angelicae Sinensis on experimental asthma in rats]. Zhongguo ying yong sheng li xue za zhi = Zhongguo yingyong shenglixue zazhi = Chinese journal of applied physiology. 31. 107-10. Ma TTFeng XZWang XY.Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.  Effects and mechanism of Angelicae Sinensis Radix on Th1/Th2 and Th17/Treg in mice with asthma and Yin deficiency syndrome. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017 Feb;42(4):758-762. Wong VKYu LCho CH. Protective effect of polysaccharides from Angelica sinensis on ulcerative colitis in rats. Inflammopharmacology. 2008 Aug;16(4):162-7.

 • Ochrana nervového systému a podpora jeho funkcí

Antioxidačnímu efektu je možné připsat také neuroprotektivní aktivitu (ochraňuje nervovou tkáň). Během mozkového infarktu dochází k ischemii, která zvyšuje oxidační stres a ten prohlubuje poškození tkáně. V pokusech na krysách se zjistilo, že podávání děhelu vedlo ke zmenšení léze po mozkovém infarktu, bylo nižší neurologické poškození a zvýšená aktivita antioxidačního enzymu superoxiddismutázy. Toto však není jediný mechanismus, jakým děhel, jeho složky, chrání mozkovou tkáň před rozšířením poškození při krvácení do mozku, infarktu atd. Ligustilid snižuje „úmrtnost“ myší, rozsah postižení atd. při subarachnoidálním krvácení. Díky němu nedochází k tam masivnímu narušení hematoencefalické bariéry a reflexnímu stažení cév, vazospazmu, který má za úkol zastavit krvácení, ale působí také velké škody. Navíc se podařilo prokázat, že ligustilid v neuronálních buňkách aktivuje mechanismy, které je chrání před apoptózou, tj. buněčnou smrtí.

Důležitá je pak klinická studie, kdy byl podáván pacientům po akutním mozkovém infarktu. Jednalo se o 692 pacientů, 390 dostávalo šalvěj a 366 dextran. Provádělo se CT vyšetření mozku, aby se zjistil rozsah poškození, dle studie bylo nejnižší u pacientů, kteří dostávali děhel, efektivita byla určena na 78,7 %, u šalvěje na 63,6 % a u dextranu 59,3 %. U pacientů s děhelem také došlo ke zlepšení neurologického skóre a rozsah poškozené oblasti v mozku.

Děhel se také podílí na udržení mentálních funkcí i v přítomnosti alfa amyloidu, který se běžně objevuje v mozku pacientů s Alzheimerovou nemocí. Beta amyloid působí doslova toxicky na nervové buňky. Pokusy provedené na krysách prokázaly, že podávání děhelu má pozitivní vliv na mentální funkce krys s Alzheimerovou nemocí. Zvyšuje se jejich schopnost učení, orientace a také v mozku dochází k menšímu zániku nervových buněk.

Podobný vliv má děhel také na zlepšení synaptických spojů v mozku u krys, které byly vystaveny chronickému stresu. Ty byly zpomalené, neschopné správně reagovat na podněty, to se změnilo podáváním děhelu.

Byto také prokázáno, že děhel podporuje tvorbu nových neuronů v mozku, tj. neurogenezi, a to třeba v případě, že byl mozek vystaven nedostatku kyslíku.

Zhao XQ, Ji XM, Shi WJ: Angelica against cerebral ischemia/reperfusion injury. Zhongguo Meitan Gongye Yixue Zazhi. 2009, 12 (11): 1773-1774. Chen D, Tang J, Khatibi NH, Zhu M, Li Y, Wang C, Jiang R, Tu L, Wang  S,  2011.  Treatment  with  Z-ligustilide, a component  of Angelica sinensis,  reduces  brain  injury  after  a  subarachnoid  hemorrhage in rats. J Pharmacol Exp Ther 337(3): 663-672.  Liu YM, Zhang JJ, Jiang J: Observation on clinical effect of Angelica injection in treating acute cerebral infarction. Zhongguo Zhongxiyi Jiehe Zazhi. 2004, 24 (3): 205-208. Duan MHWang LNJiang YHPei YYGuan DDQiu ZD. Angelica sinensis reduced Aβ-induced memory impairment in rats. J Drug Target. 2016;24(4):340-7. Deng MSun HShen JFan YZhang LZhang J. Radix Angelica Sinensis Promotes Synaptic Plasticity During Cognitive Recovery in Chronically Stressed Rats. Curr Neurovasc Res. 2015;12(3):232-9. Xin JZhang JYang YDeng MXie X. Radix Angelica Sinensis that contains the component Z-ligustilide promotes adult neurogenesis to mediate recovery from cognitive impairment. Curr Neurovasc Res. 2013 Nov;10(4):304-15. 

 • Relaxace cév a zlepšení mikrocirkulace + relaxace svalů

Již v minulém odstavci jsme zmínili vliv děhelu na mozkové cévy, že zabraňuje vazospasmu. I další studie toto potvrzují. Při vasokonstrikci, popř. vazospazmu se omezuje průsvit cévy, což u cév a malým průměrem může znamenat i jejich uzavření, popř. tak velké omezení průtoku krve, že nepostačuje k prokrvení tkání. Pokud jsem však cévy dostatečně průchozí, zlepšuje se mikrocirkulace a prokrvení periferních částí těla. Na tonus cév má velký vliv oxid dusný, která je produkován v těle díky enzymu syntáze NO (NOS), která má 3 formy, důležité ale je, že 2 jsou aktivní stále a další je aktivována jen za určitých okolností. Samy buňky cévní výstelky tvoří NO, ale pokud jsou poškozeny, např. při ateroskleróze, infarktu, snižuje se produkce a tím také schopnost cévy se rozšířit. Ukazuje se, že děhel podporuje tvorbu NO a tím udržuje krevní proud a omezuje shlukování destiček.

Nebude asi překvapením, že děhel krom vasodilatace uvolňuje také svalstvo. Uvolňuje svalstvo dělohy, v dýchacích cestách (při akutním astmatickém záchvatu) či v trávicím systému, čímž mírní křeče.

Rhyu MR, Kim JH and Kim EY: Radix Angelica elicits both nitric oxide-dependent and calcium influx-mediated relaxation in rat aorta. J Cardiovasc Pharmacol. 2005, 46 (1): 99-104.  Du J, Bai B, Kuang X, Yu Y, Wang C, Ke Y, Xu Y, Tzang AHC, Qian ZM: Ligustilide inhibits spontaneous and agonists- or K+ depolarization-induced contraction of rat uterus. J Ethnopharmacol. 2006, 108 (1): 54-8. Shi LF, Zheng XM, Cai Z and Wu BS: Comparison of influence of essential oil from Ligusticum chuanxiong Hort. on microcirculation in rabbit conjunctiva bulbar before and after decomposition of ligustilide. Chin J Pharmcol Toxicol. 1995, 9: 157-8. Suzuki A, Yamamoto M, Jokura H, Fujii A, Tokimitsu I, Hase T, Saito I: Ferulic acid restores endothelium-dependent vasodilation in aortas of spontaneously hypertensive rats. Am J Hypertens. 2007, 20: 508-513. Tao JYRuan YPMei QBLiu STian QLChen YZZhang HDDuan ZX. Studies on the antiasthmatic action of ligustilide of dang-gui, Angelica sinensis (Oliv.) Diels.  Yao Xue Xue Bao. 1984 Aug;19(8):561-5.

 • Protinádorový efekt

Velká část rostlin, hub atd. má v sobě složky, které mají protinádorový účinek, nejinak je tomu u děhelu. Vědcům se podařilo prokázat, že děhel, resp. N-butyldeneftalid umí zabíjet buňky rakoviny žaludku. Pacientům se podával děhel a došlo k prodloužení přežití, poklesla úmrtnost. Pokusy v laboratořích ukázaly, že děhel snižuje dělení nádorových buněk a spouští apoptózu (buněčnou smrt).

Podobných výsledků bylo dosaženo i s buňkami rakoviny močového měchýře, N-butylideneftalid zabíjel nádorové buňky, a navíc v kombinaci s cisplatinou (chemoterapeutikum) zvýšil jeho účinnost. Účinnost standardní terapie zvyšuje děhel také v případě buněk hepatocelulárního karcinomu (rakoviny jater).

N-butylidenftalid si poradí také s nádorovými buňkami mozku, a to těmi nejagresivnějšími, tj. buňkami glioblastomu multiforme. Prováděly se pokusy na krysách, zde se podávání projevilo zastavením růstu nádoru, dokonce došlo i k jeho zmenšení, což prodloužilo přežití krys s nádorem, které dostávaly děhel, oproti krysám, které jej nedostávaly. V laboratořích se pak potvrdil na buněčných kulturách cytotoxický efekt N-butylidenftalidu. Tato látka je účinná též proti rakovině tlustého střeva.

Polysacharidy z děhelu působí toxicky na buňky rakoviny děložního čípku.

Liao KFChiu TLHuang SYHsieh TFChang SFRuan JWChen SPPang CYChiu SC. Anti-Cancer Effects of Radix Angelica Sinensis (Danggui) and N-Butylidenephthalide on Gastric Cancer: Implications for REDD1 Activation and mTOR Inhibition. Cell Physiol Biochem. 2018;48(6):2231-2246. Chiu SCChiu TLHuang SYChang SFChen SPPang CYHsieh TF. Potential therapeutic effects of N-butylidenephthalide from Radix Angelica Sinensis (Danggui) in human bladder cancer cells. BMC Complement Altern Med. 2017 Dec 6;17(1):523. Tsai N, Chen YLLee CCLin PCCheng YLChang WLLin SZHarn HJ.The natural compound n‐butylidenephthalide derived from Angelica sinensis inhibits malignant brain tumor growth in vitroand in vivo. J Neurochem. 2006 Nov;99(4):1251-62. Epub 2006 Sep 20. Cao WLi XQWang XFan HTZhang XNHou YLiu SBMei QB. A novel polysaccharide, isolated from Angelica sinensis (Oliv.) Diels induces the apoptosis of cervical cancer HeLa cells through an intrinsic apoptotic pathway. Phytomedicine. 2010 Jul;17(8-9):598-605. Kan WLCho CHRudd JALin G.Study of the anti-proliferative effects and synergy of phthalides from Angelica sinensis on colon cancer cells. J Ethnopharmacol. 2008 Oct 30;120(1):36-43. Dou CJKou WLi YDLiu KZhang H. Radix Angelicae Sinensis and Radix Hedysari Enhance Radiosensitivity of Human Liver Cancer Cells to ¹²C⁶⁺Radiation. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2017 Nov;48(6):840-843.

 • Posílení imunity a podpora krvetvorby

Výše jsme psali o tom, že děhel může tlumit imunitní systém, ale jedná se o patologický zánět. Děhel umí také posílit imunitu, aby lépe čelila infekcím a nádorovým buňkám.

Děhel, hlavně jeho polysacharidy, stimulují dělení imunitních buněk, které také aktivují, po podávání děhelu tedy dochází např. ke zvýšení počtu CD4+ T lymfocytů, tím se posiluje i protinádorová a antiinfekční imunita. Zároveň se zvyšuje produkce mnohých cytokinů, hlavně interferon gama. 

Posílení krvetvorby souvisí také se zvýšením počtu imunitních buněk. Krvetvorné účinky byly testovány na krysách, u nichž byla způsobena anémie, část krys dostávala EPO, část nic a část děhel. Ve skupinách léčených krys došlo k nárůstu hodnot hemoglobinu, počtu a velikosti červených krvinek.

Yang THJia MMei QB. Effects of Angelica sinensis polysaccharide on cell-mediated immunity. Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2005 Nov;21(6):782-3, 788. Yang TJia MMeng JWu HMei Q. Immunomodulatory activity of polysaccharide isolated from Angelica sinensis. Int J Biol Macromol. 2006 Nov 15;39(4-5):179-84. Shan JJWang YWang SCLiu DHu ZB. Effect of Angelica sinensis polysaccharides on lymphocyte proliferation and induction of IFN-gamma. Yao Xue Xue Bao. 2002 Jul;37(7):497-500. Younas FAslam BMuhammad FMohsin MRaza AFaisal MNHassan SUMajeed W.Haematopoietic effects of Angelica sinensis root cap polysaccharides against lisinopril-induced anaemia in albino rats. Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):108-113. Epub 2016 Sep 22.

 • Ochrana ledvin a srdce

Ledviny a srdce jsou velmi zatěžovanými orgány a často bývají poškozeny. Zvláště pak ledviny, jež ničí toxické látky, různé záněty, cukrovka atd. Je snaha hledat možnosti, jak podpořit zdraví orgánů.

Ochranný vliv děhelu se sledoval na buňkách ledvin, ke kterým byla přidána cisplatina, tím došlo k jejich vážnému poškození. Pokud se však přidal k buňkám s cisplatinou také děhel, méně buněk propadlo buněčné smrti, přežití se zvýšilo o více než 80 % proti buňkám, které byly pouze vystaveny cisplatině.

Podobně pozitivně působí děhel také na kardiomyocyty, tj. srdeční buňky, ty jsou často poškozeny během ischemicko-reperfuzního stresu (nejprve je omezen přísun kyslíku a pak se náhle obnoví, což má také negativní vliv).Kardiomyocyty vystavené děhelu mají vyšší odolnost proti poškození, více jich přežívá, a to v případě, že jsou podány před vystavením stresu, i v případě, že jsou podány až po stresu.

Bunel VAntoine MHNortier JDuez PStévigny C. Potential nephroprotective effects of the Chinese herb Angelica sinensis against cisplatin tubulotoxicity. Pharm Biol. 2015 Jul;53(7):985-94. Huang CYKuo WWKuo CHTsai FJLiu PYHsieh DJ. Protective effect of Danggui (Radix Angelicae Sinensis) on angiotensin II-induced apoptosis in H9c2 cardiomyoblast cells. BMC Complement Altern Med. 2014 Sep 25;14:358.

 • Menopauza a estrogenní aktivita

U žen dochází se zvyšováním věku s poklesem aktivity vaječníků (či nepřirozeně při předčasném vyhasnutí funkce, odebrání vaječníků) ke snížení tvorby ženským pohlavních hormonů. To je spojené s mnoha nepříjemnými příznaky, např. návaly horka, psychickými obtížemi, zhoršuje se stav sliznice močově-pohlavním systému…

děhelem proběhly mnohé studie, které potvrdily, že má schopnost zmírňovat projevy menopauzy.

V pokusech na krysách, kterým byly odstraněny vaječníky, se prokázalo, že zlepšuje stav tkáně v děloze a vagíně. Došlo také ke snížení produkce LH (luteinizačního hormonu ‒ jeho produkce se zvyšuje při nedostatku estrogenu). Je tedy patné, že děhel má estrogenní efekt.

Studie, která proběhla se ženami v menopauze, proběhla s preparátem Climex, který krom děhelu obsahuje také heřmánek pravý. Studie se účastnilo 55 postmenopauzálních žen, které trpěly návaly, ale odmítky hormonální terapii. Tyto dostávaly buď placebo, nebo Climex. Studie trvala 12 týdnů.  U žen, které užívaly Climex se výrazně snížily příznaky, ženy udávaly zlepšení až o 90 %, zatímco ženy s placebem udávaly, že se jejich stav zlepšil o cca 15‒25 %. Omezily se epizody návalů během dne i během noci. Zlepšil se spánek a poklesla únava. Je tedy patrné, že pro pokusné ženy byl děhel dobrou náhradou hormornální substituční terapie.

Circosta CPasquale RDPalumbo DRSamperi SOcchiuto F. Estrogenic activity of standardized extract of Angelica sinensis. Phytother Res. 2006;20(8):665-9. Kupfersztain CRotem CFagot RKaplan B. The immediate effect of natural plant extract, Angelica sinensis and Matricaria chamomilla (Climex) for the treatment of hot flushes during menopause. A preliminary report. Clin Exp Obstet Gynecol. 2003;30(4):203-6. 

https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-report/final-assessment-report-angelica-sinensis-oliv-diels-radix-first-version_en.pdf

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4927e/5.html#Js4927e.5

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116302951