Čínský herbář
Čeština

Enoki k léčbě ran

Enoki (Flammulina velutipes, penízovka sametonohá, needle/winter mushroom) je jedlá houba, která je extrémně populární hlavně v Asii, přičemž tam je také ve velkém produkována komerčně. Houbu je možné ve volné přírodě najít na podzim a v zimě. V případě, že je houba vystavená slunečnímu svitu, má hnědý, medový hladký klobouček a rovnou, štíhlou nožku pokrytou jemnými chloupky a připomíná tak samet. V případě komerčního pěstování jsou houby pěstované v chladu a temnu. Jsou zcela bílé se zašpičatělým kloboukem s dlouhou nohou, ale jejich vlastnosti a obsah živin je shodný s volně rostoucími. Enoki je nedílnou součástí asijských medicín. Novodobé studie pak dokládají, že má protinádorové účinky, zlepšuje fungování imunitního systému, neutralizuje nebezpečné volné radikály, je prevenci civilizačních onemocnění atd.

enoki 4

V této studii autoři testovali produkt vytvořený ze zbytků Enoki, pojmenovali ho TG05.

Je složený hlavně z ve vodě rozpustné vlákniny, kde hlavní složkou byla xylóza, glukóza a arabinóza. Tato vláknina vytvořila hladkou, neprůhlednou porézní hmotu, která byla využita v myším a krysím modelu poranění. Mnohé rány, pokud jsou větší, se špatně hojí. Je vysoké riziko jejich infikování bakteriemi a je vhodné je překrýt tak, aby byla zajištěna sterilita a zároveň podpořeno hojení.

Autoři poškodili myším a krysám pokožku, tak aby byla všechna poranění co nejshodnější, části z nich překryli poranění TG05 a části pouze klasickou gázou. U zvířat s TG05 se výrazně urychlilo hojení rány. TG05 nemělo žádné negativní účinky.

Další část pokusu byla in vitro na lidských kožních buňkách. Pokud k nim byl přidán TG05 došlo k jejich výraznému množení a migraci, což odpovídá tomu, že se urychluje hojení, tj. zacelení rány, do které by nově vzniklé kožní buňky migrovaly.

Studií se tedy potvrdilo, že ve vodě rozpustná vláknina, z níž se vytvoří hmota, může pomoci s krytím rány a urychlením hojení. Tento poznatek by našel využití také v humánní medicíně. Jedná se o účinný a velmi levný hojivý prostředek.Xu H, Liu L, Cao C, Lu W, Zhu Z, Guo Z, Li M, Wang X, Huang D, Wang S, Cheng S. Wound Healing Activity of a Skin Substitute from Residues of Culinary-Medicinal Winter Mushroom Flammulina velutipes (Agaricomycetes) Cultivation. Int J Med Mushrooms 2019; 21(7):683-691.